На головну

Вибір і закріплення теми

А. Л. Лазутіна

Організаційне проектування менеджменту

Методичні рекомендації

За виконання курсової роботи

загальні положення

З дисципліни «Організаційне проектування менеджменту» для студентів, які навчаються за напрямом 080200.62 «Менеджмент», навчальним планом передбачено виконання курсової роботи.

Курсова робота - це самостійна творча робота, мета виконання якої полягає в придбанні студентами ефективних навичок роботи з навчальної, методичної та наукової літературою, закріпленні знань по досліджуваному курсу, застосуванні їх до вирішення реальних практичних завдань, а також вироблення конкретних практичних рекомендацій щодо запропонованих проблем.

Якість і зміст курсової роботи дозволяє виявити загальну теоретичну підготовку студента і рівень володіння нею спеціальними знаннями і навичками, необхідними для ефективного здійснення своєї майбутньої професійної діяльності.

Виконання курсової роботи здійснюється в наступній послідовності: вибір і закріплення теми; організація наукового керівництва; складання та узгодження плану; збір необхідного матеріалу: визначення структури роботи; вивчення вимог до структурних елементів і змісту роботи; написання, оформлення роботи та подання її до терміну, встановленого навчальним графіком; рецензування і захист курсової роботи.

Вибір і закріплення теми

Тематика курсової роботи і методичні вказівки по її виконанню щорічно затверджуються на засіданні кафедри. Студенти мають право запропонувати і свою тему дослідження, якщо вона відповідає програмі дисципліни. За студентами однієї навчальної групи без дозволу завідувача кафедри не можна закріплювати більше двох однакових тем курсових робіт. Студент має право змінити тему, якщо в процесі виконання у нього виникає така необхідність. Для цього студент повинен звернутися до викладача, закріпити за ним первісну тему. Прохання студента може бути задоволена в тому випадку, якщо він може переконливо аргументувати необхідність зміни теми.

 Напрямок магнітного поля | Організація наукового керівництва

збір матеріалу | Рецензування і захист | Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни | Додаток 1 | додаток 3 | Порядок оформлення таблиць в роботі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати