На головну

Напрямок магнітного поля

1. Завдання 14 № 1501. По двох тонким прямим провідникам, паралельним один одному, течуть однакові струми I (Див. Рисунок).  Як спрямований вектор індукції створюваного ними магнітного поля в точці С?

1) до нас 2) від нас 3) вгору 4) вниз

2. Завдання 14 № +1502. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  Виток розташований у вертикальній площині. У центрі витка вектор індукції магнітного поля струму спрямований

1) вправо 2) вертикально вниз 3) вертикально вгору 4) вліво

3. Завдання 14 № 1508. На малюнку зображений довгий циліндричний провідник, по якому протікає електричний струм. Напрямок струму вказано стрілкою.  Як спрямований вектор магнітної індукції поля цього струму в точці C?

1) в площині креслення вгору 2) в площині креслення вниз 3) від нас перпендикулярно площині креслення 4) до нас перпендикулярно площині креслення

4. Завдання 14 № 1509. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  Виток розташований у вертикальній площині. Крапка А знаходиться на горизонтальній прямій, що проходить через центр витка перпендикулярно його площині. Як спрямований вектор індукції магнітного поля струму в точці А?

1) вертикально вгору 2) вертикально вниз 3) горизонтально вправо 4) горизонтально вліво

5. Завдання 14 № 1511. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  Виток розташований в горизонтальній площині. У центрі витка вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

6. Завдання 14 № 1512. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  Виток розташований в горизонтальній площині. У центрі витка вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

7. Завдання 14 № 1513. На малюнку зображений провідник, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  У точці А вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

8. Завдання 14 № 1514. На малюнку зображений провідник, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.

У точці А вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

9. Завдання 14 № 1515. На малюнку зображений провідник, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.

У точці А вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

10. Завдання 14 № 1517. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.

Виток розташований в площині креслення. У центрі витка вектор індукції магнітного поля струму спрямований

1) від нас перпендикулярно площині креслення

2) до нас перпендикулярно площині креслення 3) вліво 4) вправо

11. Завдання 14 № 1518. До магнітної стрілкою (північний полюс затемнений, див. Малюнок), яка може повертатися навколо вертикальної осі, перпендикулярної площині креслення, піднесли постійний смуговий магніт.

При цьому стрілка

1) повернеться на  2) повернеться на  за годинниковою стрілкою 3) повернеться на  проти годинникової стрілки 4) залишиться в колишньому положенні

12. Завдання 14 № 1521. На малюнку зображений провідник, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.

У точці А вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз 2) вертикально вгору 3) вліво 4) вправо

13. Завдання 14 № 1522. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки. Виток розташований в площині креслення.

У центрі витка вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) горизонтально до нас

4) горизонтально від нас

14. Завдання 14 № 1523. На малюнку зображений дротяний виток, по якому тече електричний струм в напрямку стрілки.  Виток розташований в площині креслення. У центрі витка вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) горизонтально до нас

4) горизонтально від нас

15. Завдання 14 № 1 524. На малюнку зображений горизонтальний провідник, по якому тече електричний струм в напрямку «від нас».

У точці A вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) вліво

4) вправо 16. Завдання 14 № 1 525. На малюнку зображений горизонтальний провідник, по якому тече електричний струм в напрямку «від нас».

У точці A вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) вліво  4) вправо

17. Завдання 14 № 1526. На малюнку зображений горизонтальний провідник, по якому тече електричний струм в напрямку «до нас».

У точці A вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) вліво  4) вправо

18. Завдання 14 № 1527. На малюнку зображений горизонтальний провідник, по якому тече електричний струм в напрямку «до нас».

У точці A вектор індукції магнітного поля спрямований

1) вертикально вниз  2) вертикально вгору  3) вліво  4) вправо

19. Завдання 14 № +1534. При силі струму в провіднику 20 А на ділянку прямого провідника довжиною 50 см в однорідному магнітному полі діє сила Ампера 12 Н. Вектор індукції магнітного поля спрямований під кутом  до провідника ,  . Значення модуля індукції магнітного поля в цьому випадку приблизно дорівнює

1) 2 Тл 2) 1,5 Тл 3) 0,02 Тл 4) 0,015 Тл

20. Завдання 14 № 3337.  По двох тонким прямим провідникам, паралельним один одному, течуть однакові струми I (Див. Рисунок), напрямок яких показано стрілками. Як спрямований вектор індукції створюваного ними магнітного поля в точці D?

1) вгору  2) до нас  3) від нас  4) вниз

21. Завдання 14 № 3338.  По двох тонким прямим провідникам, паралельним один одному, течуть однакові струми I (Див. Рисунок). Як спрямований вектор індукції створюваного ними магнітного поля в точці С?

1) до нас  2) від нас  3) вгору  4) вниз

22. Завдання 14 № 3382. Магнітна стрілка компаса зафіксована (північний полюс затемнений, див. Малюнок). До компасу піднесли сильний постійний смуговий магніт, потім звільнили стрілку. При цьому стрілка

1) повернеться на 180 ° 2) повернеться на 90 ° проти годинникової стрілки

3) повернеться на 90 ° за годинниковою стрілкою 4) залишиться в колишньому положенні

23. Завдання 14 № 3745.

По довгому тонкому прямому проводу тече струм (див. Рисунок, точки 1 і 2 лежать в одній площині з провідником). Можна стверджувати, що

1) в точці 2 модуль вектора магнітної індукції більше, ніж в точці 1

2) в точці 1 модуль вектора магнітної індукції більше, ніж в точці 2

3) модулі векторів магнітної індукції в точках 1 і 2 однакові

4) даних умови задачі мало для порівняння модулів векторів магнітної індукції в точках 1 і 2

24. Завдання 14 № 3879. Чотири прямолінійних паралельних один одному тонких провідника з однаковим струмом I проходять через вершини квадрата. Спочатку їх розташовують так, як показано на рис. А, а потім - так, як показано на рис. Б (на малюнках показаний вид з боку площини квадрата).

Індукція магнітного поля, створеного цими провідниками в центрі квадрата О,

1) дорівнює нулю тільки в разі, зображеному на рис. А

2) дорівнює нулю тільки в разі, зображеному на рис. Б

3) дорівнює нулю у випадках, зображених на обох малюнках

4) не дорівнює нулю ні в одному з випадків, зображених на малюнках

25. Завдання 14 № 4198. Біля смугового магніту, взятого в шкільному кабінеті фізики, розташована магнітна стрілка. З додається до магніту інструкції випливає, що він намагнічений вздовж своєї довжини. Розміри стрілки набагато менше розмірів магніту. Стрілка в стані рівноваги орієнтувалася так, як показано на малюнку. Північний магнітний полюс смугового магніту

1) знаходиться в точці А 2) знаходиться в точці В 3) знаходиться в точці С

4) не може бути визначений за допомогою даного досвіду

26. Завдання 14 № 4233. Біля смугового магніту, взятого в шкільному кабінеті фізики розташована магнітна стрілка. З додається до магніту інструкції випливає, що він намагнічений вздовж своєї довжини. Розміри стрілки набагато менше розмірів магніту. Стрілка в стані рівноваги орієнтувалася так, як показано на малюнку. Південний магнітний полюс смугового магніту

1) знаходиться в точці А 2) знаходиться в точці В

3) знаходиться в точці C 4) не може бути визначений за допомогою даного досвіду

27. Завдання 14 № 4349. Два дуже довгих тонких дроти розташовані паралельно один одному.  по дроту  тече постійний струм силою  в напрямку, показаному на малюнку. Крапка  розташована в площині проводів точно посередині між ними. Якщо, не змінюючи струм в проводі  , Почати пропускати по дроту  постійний струм силою  , Спрямований так само, як і в проводі  , То вектор індукції магнітного поля в точці

1) збільшиться за модулем в 2 рази, не змінюючи напрямку

2) зменшиться по модулю в 2 рази, не змінюючи напрямку

3) змінить напрямок на протилежне, не змінившись за модулем

4) стане рівним нулю

28. Завдання 14 № 4384.  Два дуже довгих тонких дроти розташовані паралельно один одному. по дроту  тече постійний струм силою  в напрямку, показаному на малюнку. Крапка  розташована в площині проводів точно посередині між ними. Якщо, не змінюючи струм в проводі  , Почати пропускати по дроту  постійний струм силою  , Спрямований протилежно  , То вектор індукції магнітного поля в точці

1) збільшиться за модулем в 2 рази, не змінюючи напрямку

2) зменшиться по модулю в 2 рази, не змінюючи напрямку

3) змінить напрямок на протилежне, не змінившись за модулем

4) стане рівним нулю

29. Завдання 14 № 4491.  Магнітне поле  створено в точці  двома паралельними довгими провідниками зі струмами и  , Розташованими перпендикулярно площині креслення. вектори и  в точці  спрямовані в площині креслення наступним чином:

1)  - Вгору,  - Вгору 2)  - Вгору,  - вниз

3)  - Вниз,  - Вниз 4)  - Вниз,  - вгору

30. Завдання 14 № 4596.

Магнітне поле  створено в точці  двома паралельними довгими провідниками зі струмами и  , Розташованими перпендикулярно площині креслення. вектори и  в точці  спрямовані в площині креслення наступним чином:

1)  - Вгору,  - Вгору 2)  - Вниз,  - вниз

3)  - Вниз,  - Вгору 4)  - Вгору,  - вниз

31. Завдання 14 № 4631.  Магнітне поле  створено в точці  двома паралельними довгими провідниками зі струмами и  , Розташованими перпендикулярно площині креслення. вектори и  в точці  спрямовані в площині креслення наступним чином:

1)  - Вниз,  - Вниз 2)  - Вгору,  - вниз

3)  - Вниз,  - Вгору 4)  - Вгору,  - вгору

32. Завдання 14 № 4666.

Магнітне поле  створено в точці  двома паралельними довгими провідниками зі струмами и  , Розташованими перпендикулярно площині креслення. вектори и  в точці  спрямовані в площині креслення наступним чином:

1)  - Вгору,  - Вниз 2)  - Вгору,  - вгору

3)  - Вниз,  - Вниз 4)  - Вниз,  - вгору

33. Завдання 14 № 5725. Смуговий магніт зі шкільного кабінету фізики рівномірно намагнічений вздовж своєї довжини, і його половини пофарбовані в червоний і синій колір. Цей магніт розрізали поперек на дві рівні частини (по лінії кордону квітів). Червона частина

1) має тільки південний полюс 2) має північний і південний полюси

3) має тільки північний полюс 4) не має полюсів

34. Завдання 14 № 5760. Смуговий магніт зі шкільного кабінету фізики рівномірно намагнічений вздовж своєї довжини, і його половини пофарбовані в червоний і синій колір. Цей магніт розрізали поперек на дві рівні частини (по лінії кордону квітів). синя частина

1) має тільки південний полюс 2) має північний і південний полюси

3) має тільки північний полюс 4) не має полюсів

35. Завдання 14 № 6649.  На малюнку зображено два прямих паралельних дуже довгих дроти з струмами однакової сили. Виберіть вірне твердження. Вектор магнітної індукції направлений «на нас» (через площині креслення)

 1) в точці 1  2) в точках 2 і 3
 3) в точках 1 і 3  4) в точці 2

36. Завдання 14 № 6688.  На малюнку зображено два прямих паралельних дуже довгих дроти з струмами однакової сили. Виберіть вірне твердження. Вектор магнітної індукції направлений «від нас» (за площину креслення)

 1) в точці 1  2) в точках 2 і 3
 3) в точках 1 і 3  4) в точці 2

37. Завдання 14 № 6766.  Два паралельних довгих провідника зі струмами I1 и I2 розташовані перпендикулярно площині креслення (див. малюнок). вектори и  індукції магнітних полів, створюваних цими провідниками в точці А, Спрямовані в площині креслення наступним чином:

1)  - Вгору,  - Вгору 2)  - Вниз,  - вниз

3)  - Вгору,  - Вниз 4)  - Вниз,  - вгору

 Функції та операції ЦБ РФ | Вибір і закріплення теми
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати