На головну

Обсяг МДК 02.01. Теоретичні основи конструювання швейних виробів і види навчальної роботи по курсам / семестрах

Таблиця 1

 курс  семестр  Кількість годин
 всього  лекції  Лабораторно-практичні заняття  Формиконтроля  Курсова робота  Самостійна робота
   ТЕМА 1. Теоретичні основи конструювання швейних виробів
 залік  -
 ТЕМА 2. Проектування базових конструкцій (БК) жіночого одягу
 контрольна робота 1д / залік -
     ТЕМА 3. Побудова лекал (шаблонів) деталей БК
 контрольна робота 2Екзамен -

Навчальна практика, при заочній формі навчання, виконується студентом самостійно. Студентам необхідно виконати контрольні роботи практичного характеру.

Зміст навчальної дисципліни передбачає наступні види контролю:

· поточний контроль знань - здійснюється в процесі вивчення кожної теми при виконанні практичних робіт, самостійної роботи, а також при виконанні домашніх письмових контрольних робіт в міжсесійний період;

· рубіжний - Контрольна робота, залік, д / залік;

· проміжний- Іспит.

Тематичний план

МДК 02.01. Теоретичні основи конструювання швейних виробів

Таблиця 2

 НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ І ТЕМ
 3 семестр
 Тема 1. Теоретичні основи конструювання швейних виробів
 1.1. Загальні відомості про одяг. Функції одягу. Класифікація одягу
 1.2. Антропометричні характеристики тіла людини
 1.3. Розмірна типологія дорослого і дитячого населення.
 1.4. Розмірні ознаки тіла людини
 1.5. Сучасні системи конструювання одягу
 1.6. Єдиний метод конструювання ЦОТШЛ. Система надбавок в ємко ЦОТШЛ.
 Лабораторно-практична робота №1: Зняття розмірних ознак тіла людини
 Рубежная атестація: ЗАЛІК
 Навчальна практика: Контрольна робота №1
 4 семестр
 Тема 2. Проектування базових конструкцій жіночого одягу (БК)
 2.1. Методика побудови основ швейних виробів по ЦОТШЛ: поясного одягу
 2.1.1. Методика побудови основи прямої спідниці
 2.1.2. Методика побудови основи жіночих штанів
 Практичне заняття №2: Конструювання спідниць. Конструювання жіночих брюк
 2.2. Методика побудови основ швейних виробів по ЦОТШЛ: плечового одягу
 2.2.1. Методика побудови основи плечового виробу
 2.2.2. Побудова базових конструкцій (БК) жіночих плечових виробів, полупрілегающего і приталеного силуету.
 2.2.3. Особливості конструювання втачних рукавів
 2.2.4. Особливості конструювання комірів: невідкладних і стійок
 Практичне заняття №3: Конструювання плечових жіночих виробів втачного крою різних силуетних форм
 Навчальна практика: Контрольна робота №2
 Рубежная атестація: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК
 5 семестр
 Тема 3. Побудова лекал (шаблонів) деталей БК
 3.1. Особливості конструювання плечових виробів з рельєфами
 3.2. Конструювання комірів для виробів із застібкою доверху і для виробів з лацканами
 3.3. Вимоги до виготовлення та оформлення комплекту лекал БК. Методика виготовлення основних шаблонів деталей поясний і плечовий одягу.
 Практичне заняття № 4: Побудова БК і виготовлення основних шаблонів деталей поясний одежди.Уточненіе вихідної БК на фігурі або манекені в макеті вироби.
 Практичне заняття № 5: Побудова БК плечового одягу та виготовлення основних шаблонів: сукні (пальто, жакета) .Уточненіе вихідної БК на фігурі або манекені в макеті вироби.
 Проміжна атестація: ІСПИТ

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ І ТЕМ З ЗАПИТАННЯМИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ| Система надбавок в ємко ЦОТШЛ

І технологія швейних виробів | Тема 2.1. Методика побудови основ швейних виробів по ЦОТШЛ: поясного одягу | | | Тема 2.2.4. Особливості конструювання комірів: невідкладних і стійок | Тема 3.2. Конструювання комірів для виробів із застібкою доверху і для виробів з лацканами | Тема 3.3 Методика виготовлення основних шаблонів деталей поясний і плечовий одягу. Вимоги до виготовлення лекал БК | ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ - ІСПИТ | Вимоги до атестації ПО розділах МДК 02.01. Теоретичні основи конструювання швейних виробів | Контрольна робота №1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати