На головну

A) кошти в розрахунках

60. Нормативно-правовими документами третього рівня, що регулюють
систему бухгалтерського обліку в РК, є

A) інструкції та методичні рекомендації

61. Нормативно-правовими документами четвертого рівня, що регулюють
систему бухгалтерського обліку в РК, є

E) робочі документи з бухгалтерського обліку самого підприємства

62. Облікова політика господарюючого суб'єкта розробляється згідно

E) СБУ №5 і СБУ №30

63. Накладні витрати списані до складу основного виробництва


Е) Дт8114 Кт8410

64. Списано вартість оренди майна, використовуваного на всіх об'єктах
 будівництва

D) Дт8410 КтЗЗбО

Об'єкт калькулювання продукції рослинництва

E) основна, сполучена і побічна продукція

Бухгалтерський облік в коморах громадського харчування ведеться за

A) оперативно-бухгалтерським методом

67. Виробництво продукції на підприємствах громадського харчування щодня
 планується згідно

А)планом-меню

Основним призначенням підприємств громадського харчування є

E) виробництво власної продукції для подальшої реалізації

Зроблено відрахування від заробітної плати, нарахованої за розбирання будівель

А) Дт7410 Кт 3150,3210


До видів виробництва відноситься

E) допоміжне виробництвоКлюч команди rm для запиту згоди на видалення даних | A) керівник і головний бухгалтер

A) синтетичні, аналітичні і комбіновані | Дайте визначення бухгалтерського балансу | A) сукупність вкладів засновників в майно в грошовому відношенні | Для відображення даних з таблиці треба встановити на форму компонент | Виберіть залежні перемикачі | A) він займає менше місця | A) за фактичною собівартістю | A) отримання від ліквідації товарно-матеріальних цінностей | Як джерела даних мови запитів виступають | Вкажіть гідність лінійно пов'язаних списків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати