На головну

Технічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ)

На початку слід представити модель інформаційних потоків в інформаційній (телекомунікаційної) системі та її опис. Методика розробки моделі передбачає виділення взаємозв'язків вхідних, проміжних і результатних інформаційних потоків і функцій предметної області через побудову структурно-функціональної діаграми або діаграм потоків даних. В описі моделі необхідно вказати, які типи даних забезпечуються інформаційними потоками, які користувачі і / або програмні модулі використовують зазначені дані.

Далі виділяється фізична схема взаємодії окремих частин інформаційної (телекомунікаційної) системи. Здесьнеобходімо описати фізичну схему взаємодії окремих компонентів проектованої інформаційної (телекомунікаційної) системи. Складаючи схему (або один з варіантів схеми) потрібно обгрунтувати її структуру з точки зору дотримання критеріїв надійності та економічності. Далі проводиться декомпозиція на окремі підсистеми, і надається їх коротка характеристика. Описується необхідність в обміні даними, наводяться характеристики потоків даних, їх напрямок, вимоги до інтерфейсів окремих підсистем і модулів (програмні, апаратні, комунікаційні), описуються вимоги до каналів передачі даних в розподілених інформаційних і телекомунікаційних системах (тип з'єднання, вимоги до пропускної здатності, режимам роботи каналу і т.п.). Бажано підкріпити викладається математичними виразами і розрахунками. При побудові фізичної схеми слід врахувати тип і призначення елементів (наприклад, кабелів), способи прокладки і зчленувань, місця розташування, матеріалу, з якого вони складаються і ін.

Наступним матеріалом даного підпункту має з'явитися виділення функцій і опис призначення окремих апаратних компонентів проектованої системи. Матеріал повинен бути достатньо повним, з точки зору проекту і включати в себе наступні питання:

O описуючи апаратних компоненти необхідно вказати виробника, тип і марку обладнання (або необхідну специфікацію, якщо дане обладнання відсутнє або існує множинний вибір);

O виходячи з вимог, сформульованих в проектному завданні і отриманих результатів проведеного аналізу, обґрунтовується вибір зазначеного апаратного рішення;

O дається обгрунтування відповідності вимогам, що пред'являються до інтерфейсів з іншими компонентами проектованої системи;

O відображаються вимоги щодо процедур введення, передачі, зберігання та подання інформації;

O дається докладний опис компонентів власної розробки (схеми, функції і реалізація).

Завершальним етапом підрозділу є характеристика апаратного комплексу в цілому. Сюди входить, з точки зору досягнення цілей проекту, огляд відповідності результатів вирішення поставлених в аналітичній частині завдань. Наприклад, якщо рішення є організацією безпечного обміну даними між окремими частинами інформаційної системи, то необхідно описати наскільки пропоноване апаратне рішення дозволить вирішити зазначене завдання, виходячи з класів загроз інформаційній безпеці (розглянутих в аналітичній честі роботи) для конкретнойінформаціонной системи.Аналіз існуючих розробок і обгрунтування проектних рішень | Програмне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ)

Визначення змісту державних випробувань | Положення про випускний кваліфікаційної роботі за фахом | Вимоги до обсягу та змісту випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги до дипломного проекту | Сучасні інформаційні системи і мережі | Нові технології зберігання, обробки і передачі даних | Техніко-економічна характеристика підприємства та предметної області | Аналіз предметної області | Постановка завдання проектування | Технологічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати