На головну

Постановка завдання проектування

У цьому пункті необхідно сформулювати мету і завдання розробки проекту і виділити основні вимоги до проектованої системі передачі і обробки даних. Варто визначити тип проектованої системи: це може бути телекомунікаційна система, інформаційна система централізованого зберігання інформації.

Нижче наводиться зміст основних компонент даного підрозділу.

Основне завдання проектування зводитися до усунення тих недоліків, які були відзначені в попередньому підрозділі. Вона може бути розділена на дві підзадачі:

1) досягнення поліпшення ряду показників виконання обраної виробничої або управлінської функцііілі роботи розглянутого підприємства (підрозділу), Наприклад, збільшення випуску продукції або обсягів продажів, збільшення кількості обслуговуваних клієнтів, підвищення оперативності при обробці даних, підвищення якості оперативної роботи співробітників або диспетчерів, скорочення простоїв на ... число годин і т. д .;

2) поліпшення показників якості зберігання, передачі і обробки інформації. Наприклад, скорочення часу обробки та отримання оперативних даних для прийняття управлінських рішень; підвищення ступеня достовірності обробки інформації та ступеня її захищеності; підвищення ступеня автоматизації надходження первинної інформації; збільшення кількості аналітичних показників, одержуваних на базі вихідних; поліпшення робіт по зберіганню і обробці даних і т. д.

При описі призначення рішення задачі дипломникові слід зробити акцент на переліку тих функцій управління, які будуть автоматизовані при впровадженні запропонованого проекту.

Як приклад призначенням реалізації проекту "......" може служити:

O автоматизація отримання по електронній пошті вхідних документів;

O автоматизація процедур введення, контролю та завантаження даних первинних документів в базу даних на основі використання телекомунікаційної системи (дати перелік);

O забезпечення централізованого зберігання інформації в базі даних;

O виконання розрахунків і видача результатних документів;

O видача довідкової інформації по регламентованих або / і нерегламентованим запитам.

Далі має бути поданий загальну характеристику організації рішення задачі обчислювальними і телекомунікаційними засобами. При цьому дипломникові слід розкрити вимоги до майбутнього проекту шляхом відповідей на наступні питання:

O майбутні зміни у функціях підрозділу, пов'язаних зі збором, обміном, обробкою і видачею інформації;

O етапи рішення задачі, послідовність і тимчасової регламент їх виконання, виявлення на основі розглянутої в п.2.2. декомпозиції задачі (при цьому слід розглянути доцільність автоматизації етапів розробки та експлуатації системи, оцінюючи можливість формалізації зв'язків між ними);

O порядок вводакомпонентов проектованої системи;

O коротка характеристика очікуваних результатів і місць їх використання;

O режим рішення задачі (програмний, апаратний, програмно-апаратне рішення, використання телекомунікаційних систем).

Завершальною частиною даного підрозділу повинна стати формалізація рішення задачі. Вона зводиться до розгляду послідовності виконуваних операцій (алгоритму) для побудови інформаційної (телекомунікаційної) системи. Для кращого подання такої інформації рекомендується описати отриманий алгоритм у вигляді графічної схеми або таблиці.

В кінці даного пункту варто оцінити можливість впровадження проектованої системи на аналогічних об'єктах управління інших підприємств. Слід зазначити також, наскільки гнучким, тобто налаштованим на різні модифікації предметної технології, має бути проектоване програмний засіб і яким буде механізм настройки.Аналіз предметної області | Аналіз існуючих розробок і обгрунтування проектних рішень

Визначення змісту державних випробувань | Положення про випускний кваліфікаційної роботі за фахом | Вимоги до обсягу та змісту випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги до дипломного проекту | Сучасні інформаційні системи і мережі | Нові технології зберігання, обробки і передачі даних | Техніко-економічна характеристика підприємства та предметної області | Технічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ) | Програмне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ) | Технологічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати