Головна

Принцип автоматичної охорони

Розглянутий в § 2.7 принцип автоматичної охорони творів літератури, науки і мистецтва справедливий і для об'єктів суміжних прав, т. е права на виконання, фонограми, програми мовлення, інвестиційні бази даних виникають в силу їх створення. Для посмертних творів виключне право публікатору надається після опублікування твору, на яке закінчилася дія виключного авторського права.

'Див .: Copyright and Neighboring Rights. Laws and Treaties. WIPO. April 1999. Text 1-01. P. 020.


Отже, подібно до авторського права, для виникнення суміжних прав не потрібні будь-які формальності, такі як реєстрація, депонування, оприлюднення (за винятком посмертних творів).

Принцип автоматичної охорони визнаний Римською конвенцією1. З прийняттям в 1996 р Договору ВОІВ про виконання і фонограми принцип автоматичної охорони підтверджений для виконань та фонограм2.

З принципу автоматичної охорони випливає принцип презумпції володаря суміжних прав, який полягає в тому, що за відсутності доказів іншого володарем виключного права вважається особа, зазначена на товар, в якому втілено об'єкт суміжних прав. Однак наміжнародному рівні цей принцип визнається тільки для виконань, записаних на фонограми.

Виконавець і виробник фонограми для оповіщення про свої виняткові права може розмістити на кожному примірнику товару, в якому втілена фонограма, знак правової охорони суміжних прав з

трьох елементів:

- Латинська буква «Р» в окружності;

- Ім'я або найменування власника виключного права;

- Рік першого опублікування фонограми.

Використання знака правової охорони авторського права було вперше встановлено в ст. 11 Римської конвенції3, І тому цей знак часто називають конвенційним знаком охорони суміжних прав виконавців ивиробників фонограм.

Використання конвенційного знака правової охорони регламентується ст. 1305 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Для інших об'єктів суміжних прав знаки правової охорони не введені. У ст. 19 (2) Договору ВОІВ про виконання і фонограми встановлюється, що до примірників записаних виконань та фонограм може бути додана інформація про управління правами, яка ідентифікує виконавця, виконання виконавця, виробника фонограми, фонограму, володаря будь-якого права на виконання або фонограму, або інформацію про умови використання виконання або фонограми і будь-які цифри або коди, в яких вона представлена4. У Цивільному кодексі Російської Федерації дане положення Договору розширено на всі об'єкти суміжних прав в ст. 1310. Інформація про управління

'Див .: Rome Convention: International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Geneva: WIPO,No 328 (E). 1999. P. 7.

2 Див .: Договір ВОІВ про виконання і фонограми. Женева: ВОІВ, № 227 (R).

2000. С. 19.

3 Див .: Rome Convention: International Convention forthe Protection of Performers, Producers
 of Phonograms and Broadcasting Organizations. Geneva: WIPO, No 328 (E). 1999. P. 7.

4 Див .: Договір ВОІВ про виконання і фонограми. Женева: ВОІВ, № 227 (R).
 2000. С. 19.


102 - Глава 3. Суміжні права


§ 3.6. Сфера дії суміжних прав - 103правами може бути додана або бути частиною об'єкта суміжних прав, зокрема передач організацій мовлення, баз даних, посмертних творів.

Слід особливо підкреслити, що наявність або відсутність конвенційного знака, як і інформації про управління правами, не має ніякого відносини до наявності прав, які можуть виникнути тільки в силу створення і об'єктивного існування об'єкта суміжних прав.Об'єкти суміжних прав | Умови правової охорони

Суб'єкти авторського права | Об'єкти авторського права | не охороняються об'єкти | Принцип автоматичної охорони | Умови правової охорони | Сфера дії авторського права | службові твори | спільні твори | складові твори | Глава 3 СУМІЖНІ ПРАВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати