На головну

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних робіт, що подаються до захисту ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Випускна кваліфікаційна робота, яка надається до захисту на іноземній мові, повинна відповідати таким вимогам:

  1. До захисту представляються:

а) повний текст роботи іноземною мовою (за вибором студента), оформлений відповідно до вимог цих «Методичних рекомендацій»;

б) реферат роботи російською мовою, обсягом не перевищує 50% від встановленого нормативу, оформлений відповідно до вимог (аналогічними вимогами до робіт російською мовою);

в) повний текст виступу перед Державною атестаційною комісією російською мовою (подається кожному члену комісії);

г) ілюстративні матеріали (креслення, схеми, графіки, діаграми таблиці і т. п. з текстами російською та іноземною мовами), винесені в якості наочних матеріалів, що супроводжують захист роботи;

д) захист роботи перед ДАК здійснюється на іноземній мові в присутності викладача іноземних мов, з числа професорсько-викладацького складу НОУ ВПО «ІПІ», що є консультантом по даній роботі.

2. До змісту та оформлення роботи іноземною мовою в повному обсязі пред'являються вимоги, викладені в цих «Методичних рекомендаціях».

У рефераті повинні бути представлені в повному обсязі результати проведеного дослідження, розроблені автором рекомендації та пропозиції, висновки, як по окремим результатами дослідження, так і заключні (підсумкові), а також дані, що підтверджують результати апробації рекомендацій в організації, на базі якої підготовлена ??робота. У рефераті наводяться основні ілюстративні та цифрові матеріали.

2. Керівництво роботою, що подається до захисту на іноземній мові, здійснюється викладачем, який призначається в якості основного наукового керівника однієї з випускаючих кафедр інституту та викладачем-консультантом, з числа професорсько-викладацького складу НОУ ВПО «ІПІ»

3. При підготовці роботи іноземною мовою студент подає заяву на ім'я декана факультету із зазначенням теми дипломного дослідження, мови, на якому буде написана робота і викладача-консультанта, який буде контролювати підготовку роботи, а також бути присутнім на засіданні ДАК.

4. На предзащіту роботи (за 2 - 3 тижні до початку засідань ДАК) студент представляє всі основні матеріали з дипломного проектування на російській мові (реферат) і повний текст дипломної роботи / дипломного проекту на іноземній мові. Передзахист є обов'язковою формою підготовки роботи / проекту і проводиться російською мовою на випускає кафедрі.

5. З метою підготовки якісних робіт, що подаються до захисту на іноземній мові, завдання на дипломну роботу / проект має бути погоджено з науковим керівником, викладачем-консультантом, а при необхідності - затверджуватися деканами факультетів.

6. У разі невиконання встановлених вимог факультет може не допустити до захисту роботу.

додаток 10| НАУКОВОГО КЕРІВНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Оформлення кваліфікаційної роботи | Оформлення тексту, таблиць, графічних і інших ілюстративних матеріалів | Аналіз частки ринку статистичних агентств РФ в 2008 році | Науково-довідковий апарат | Складання списку використаних джерел та літератури | неопубліковані джерела | Порядок захисту дипломної роботи. | зразок заяви | Студентів-випускників | ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати