Головна

Список використаних джерел

1. Техніко-економічне обґрунтування дипломних проектів: Учеб. посібник для втузів / Л. А. Астреіна, В. В. Балдесов, В. К. Беклешов і ін. За ред. В. К. Беклешова. - М .: Вища. шк., 1991. - 176 с.

2. Карнаухов, А. С. Керівництво по мові програмування Borland Pascal With Objects Версія 7.0. - М .: Конкорд, 1992.

3. Носач, В. В. Рішення задач апроксимації за допомогою персональних комп'ютерів. - М .: МІКАП, 1994. - 382 с.

4. Посібник з розрахунку і проектування природного штучного і суміщеного освітлення (до СНиП 11-4-79) / НИИСФ. - М .: Стройиздат, 1985. - 384 с.

5. Методичні вказівки щодо виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах студентів спеціальності 220200 «Автоматизовані системи обробки інформації та управління». Упоряд. Вєдєнєєва Л. М. Перм. політехн. ін-т. Перм, 1989. - 22 с.

6. Охорона праці в обчислювальних центрах: Учеб. для студентів середовищ. спец. навч. закладів за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем». - М .: Машинобудування, 1990. - 192 с.

7. Джордейн, Р. Довідник програміста персональних комп'ютерів типу IBM PC, XT і АТ: Пер. з англ. / Предисл. Н. В. Гайского. - М .: Фінанси і статистика, 1992. - 544 с.

8. Шипачьов, В. С. Вища математика: Учеб. для Нематов. спец вузів / Під ред. акад. А. Н. Тихонова. - 2-е изд., Стер. - М .: Вища. шк., 1990. - 479с.

9. Боем, Б. У. Інженерне проектування програмного забезпечення. / Пер. з англ. - М .: Радио и связь. 1985. - 512 с.

10. Маковик, В. CUA: компоненти користувальницького інтерфейсу // КомпьютерПресс. - 1993. -№1. - С. 29-36. -№2. - С. 33-37.

11. Буч, Г. Об'єктно-орієнтоване проектування з прикладами застосування: Пер. з англ. -М .: Конкорд, 1992. - 519 с.

12. Афанасьєв, А. Н. «Проблеми автоматизації в нафтовидобувній промисловості», http://www.ahtoil.com. (11.05.2010).


Додаток до

 реферат | Перелік основних ГОСТів

За його виконанням | Список використаних джерел | Напрям підготовки дипломованого фахівця | На дипломне проектування | На дипломне проектування | Перелік графічного матеріалу | З А Д А Н І Е | Перелік графічного матеріалу | Перелік графічного матеріалу | стандартів, які використовуються при дипломному проектуванні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати