На головну

З А Д А Н І Е

На дипломне проектування

Прізвище: _______двірників_____________ Ім'я: _____Михайло________________

По батькові: ______Владиленович________________

Група: _ІС-51_ Спеціальність: 230201 «Інформаційні системи та технології»__

Керівник дипломного проекту (роботи) _доцент кафедри ІТАП кандидат технічних наук Петров П. П___________________________________________

консультанти: з безпеки життєдіяльності - старший викладач кафедри БЖ Вєтров М. Л., з інформаційної безпеки - доцент кафедри ІТАП Пилипенко А. В., з проектування ІС - доцент кафендри ІС Смирнова Е. С.

Термін виконання дипломного проекту (роботи) з _24.03.2010__ Р 24.06.2010 м

1. Тема дипломного проекту (роботи): Розробка автоматизованої інформаційної системи кафедри ВУЗа_

Тема затверджена наказом по ПГСХА № ________ від «____» _________________ 201__ р

Зміст і обсяг проекту (роботи), які повинні бути виконані графічні роботи, розрахунки, список рекомендованої літератури та ін.

Вихідні дані до проекту: Розробка автоматизованої інформаційної системи (АІС) кафедри ВНЗ. Детально опрацювати підсистему «Кадри». У підсистемі «Навчальний процес» детально опрацювати одну з основних частин - «Навчальний план». За вихідні дані взяти кафедру ІТАП Пермської ГСХА станом на травень 2009 року.

Зміст пояснювальної записки

- Аналітичний розділ: Огляд стану питання. Короткий вступ в бази даних. Огляд сучасних СУБД. Огляд сучасних засобів розробки. Вибір і обгрунтування СУБД і засоби розробки для проектованої АІС.

- Проектний (конструкторський) розділ: Структура розробляється АІС. ЕК-метод. Правила синтезу БД. Синтез БД для підсистеми «Кадри» і позиції «Навчальний план» з підсистеми «Навчальний процес». Розробка клієнт-серверного додатка для роботи з БД. алгоритм розробки
 додатки для роботи з БД. Створення звітів засобами ОLЕ.

- Технологічний (експериментальний) розділ: Опис програми по ГОСТ 19.402-78. Короткий посібник користувача.

- Організаційно-економічний розділ: Техніко-економічне обґрунтування проектування та впровадження розробленого програмного забезпечення ..

- Розділ з безпеки життєдіяльності: Оцінка впливу електромагнітних полів на робочому місці оператора ПЕОМ ..Перелік графічного матеріалу | Перелік графічного матеріалу

| | Апарат і матеріали | | За його виконанням | Список використаних джерел | Напрям підготовки дипломованого фахівця | На дипломне проектування | На дипломне проектування | Перелік графічного матеріалу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати