На головну

Перелік графічного матеріалу

Структура автоматизованої системи (1 аркуш, формат А1, плакат).

2. Структурна схема контролера (1 лист, формат А1, креслення).

3. Функціональна схема контролера (2 листа, формат А1, креслення).

4. Принципова схема контролера (1 лист, формат А1, креслення).

5. Складальне креслення контролера (1лцст, формат А1, креслення).

Основна література і посібники

1. Проектування і розробка телекомунікаційних і інформацііонних систем. Методичний посібник з дипломного проектування / уклад. Прохоров А. А., Кондратьєв А. В., Перм, Пермська ГСХА, 2010. - 57 с.

2. Основи проектування друкованих плат в САПР Р-САР 4.5, Р-САР 8,5 і_ АССЕ1 ЕРА / Сучков Д. І. вид. "Гаряча лінія-Телеком", Москва, 2000 р

3. Цифрові інтегральні мікросхеми: Справ. / Богданович М. І. та ін., _ Білорусь, 1991 р

4. Автоматизована система випробування двигунів "Каскад-І" _ технічна довідка / уклад. Заякін Б. А., Фатих Х, X. і ін., ОАО_ "авіадвигунів", г. Пермь, 1988р.

План виконання дипломного проекту (роботи)

 Назва розділів проекту (роботи) %  терміни  % Виконання проекту (роботи)  Підпис керівника або консультанта
 Виконання аналітичного розділу проекту  7.04  
 Виконання проектного (конструкторського) розділу проекту  5.05  
 Виконання технологічного (експериментального) розділу проекту  15.05  
 Виконання організаційно - економічного розділу проекту.  20.05  
 Виконання розділу проекту по БЖД  25.05  
 Розробка графічної частини проекту, оформлення пояснювальної записки.  2.06  
 Представлення проекту на кафедру, рецензування, передзахист. -  14.06 -  

Керівник дипломного проекту (роботи) _______________ /Петров П. П./

Завдання прийняв до виконання «_____» ________ 201__ р.

студент ____________________________ /Коротков А. Ю./

(Підпис)

Захист призначити на ___________________________ 201__ р

Декан факультету _______________________/ /


Приклад 2. Програмна тематика

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої

професійної освіти

«Пермська державна сільськогосподарська академія імені академіка Д. М. Прянишникова»

Факультет прикладної інформатики

Кафедра ______ІТАП_____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедрою ______________

«____» ________________ 201__г.На дипломне проектування | З А Д А Н І Е

Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | | За його виконанням | Список використаних джерел | Напрям підготовки дипломованого фахівця | На дипломне проектування | Перелік графічного матеріалу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати