На головну

Апарат і матеріали

3.1.1

 Нумерація пунктів першого підрозділу третього

3.1.2 розділу документа

3.2 Підготовка до випробування

3.2.1

 Нумерація пунктів другого підрозділу третього

3.2.2 розділу документа

Всередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені перерахування.

Перед кожним перерахуванням слід ставити дефіс або, при необхідності посилання в тексті документа на одне з перерахувань, малу літеру (за винятком е, з, о, г, ь, й, и, ь), після якої ставиться дужка.

Для подальшої деталізації перерахувань необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис проводиться з абзацного відступу, як показано в прикладі.

приклад

а) ____________

б)____________

1) ______

2) ______

 |

Цілі і завдання дипломного проектування | реферат | аналітичний розділ | Організаційно-економічний розділ | Формулювання теми дипломного проекту | Завдання на дипломне проектування | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | За його виконанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати