На головну

Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом.

В файлі-паспорті повинні міститися такі дані:

· Рік закінчення ВНЗ;

· Група;

· прізвище ім'я по батькові;

· Телефон студента;

· Прізвище та ініціали керівника;

· Науковий ступінь і вчене звання керівника;

· Організація і посада керівника;

· Телефон керівника;

· Тема дипломного проекту за наказом.

Найменування файлу-паспорта має бути латинським і містити 7 знаків прізвища студента і символ «P». Файл повинен бути представлений в форматі MS Word 97-2003. Наприклад, для студента Новикова найменування файлу буде виглядати наступним чином: «novikovp.doc».

Дипломний проект може бути представлений у вигляді одного або декількох файлів. У першому випадку найменування файлу, що містить дипломний проект, формується аналогічно файлу-паспорту, з тією лише різницею, що замість символу «p» додається символ «d». Якщо дипломний проект складається з декількох файлів, то всі вони повинні бути поміщені в окрему директорію. Найменування директорії має бути латинським і містити 7 знаків прізвища студента і символ «D». Наприклад, для студента Новикова найменування директорії буде виглядати наступним чином: «NOVIKOVD».

Текст дипломного проекту повинен бути надрукований через півтора інтервали на одній стороні стандартного аркуша білого односортной паперу формату А4 розміром 210х297 мм (допускається представляти ілюстрації, таблиці і комп'ютерні роздруківки на аркушах формату А3).

Пояснювальна записка підписується (на титульному аркуші) студентом-дипломником, керівником проекту, консультантами з усіх розділів і завідувачем кафедрою.

 Графічна частина |

Цілі і завдання дипломного проектування | реферат | аналітичний розділ | Організаційно-економічний розділ | Формулювання теми дипломного проекту | Завдання на дипломне проектування | | Апарат і матеріали | | За його виконанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати