Головна

Організаційно-економічний розділ

Цей разделсодержіт вирішення економічних аспектів розробки:

-техніко-економічне обґрунтування проектування даної системи, пристрої, програмного продукту;

порівняльний техніко-економічний аналіз витрат за кількома варіантами технічного рішення;

-Розрахунок собівартості проектованого пристрою (програмного продукту);

-Розрахунок економічної ефективності проведеної розробки;

-Розробку мережевого графіка і розрахунок його параметрів;

-маркетинговий пошук;

-пропозиція по рекламі і т.д.

Графічна частина розділу може бути представлена ??одним листом (плакат).

2.7.5 Розділ з безпеки життєдіяльності

Цей розділ може містити аналіз шкідливих для людини факторів, пов'язаних з розробкою і використанням проектованого об'єкта, і пропозиція заходів, спрямованих на максимальне зниження наслідків цих факторів.

Графічна частина розділу може бути представлена ??одним листом (плакат).

висновок

В ув'язненні робляться короткі висновки за результатами дослідження із зазначенням відповідності отриманих результатів технічним завданням. Наводяться оцінки очікуваного економічного або соціального ефекту, пропозиції щодо подальшого поліпшення якості розробленого вироби (програмного продукту).

На закінчення рекомендується визначити шляхи впровадження та напрямки подальшого вдосконалення інформаційної (телекомунікаційної) системи.

 аналітичний розділ | Формулювання теми дипломного проекту

Цілі і завдання дипломного проектування | реферат | Завдання на дипломне проектування | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | | За його виконанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати