На головну

результати захисту

Після захисту 10-12 дипломних робіт (проект) проводиться закрите засідання ДАК, на якому обговорюються результати захисту, і виноситься рішення ДАК про оцінку дипломної роботи (проект) і про присвоєння кваліфікації.

На заключному етапі обговорення дипломної роботи (проект) і рішення по позначці на захист, голова ДАК оголошує студентам і всім присутнім результати захисту.

Якщо результат захисту дипломної роботи (проект) буде незадовільним, ДАК виносить рішення про захист дипломної роботи (проект) в майбутньому навчальному році в виправленому і доопрацьованому вигляді, або рішення про виконання дипломної роботи (проект) на нову тему.

Дипломні роботи (проекти) після захисту передаються випускною кафедрою в архів вузу за описом, яка затверджується завідувачем кафедрою.

Дипломні роботи (проекти) зберігаються в архіві вузу 5 років. Після закінчення цього терміну проводиться списання дипломних робіт (проект) за актом комісії, створеної наказом ректора.

Додаток 1

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Казахська академія транспорту і комунікацій імені М. Тинишпаева

А. Е. Каупбаева

Розробка інформаційної системи пошуку оптимального вкладення коштів в банкиПорядок захисту дипломних робіт (проект) | ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Загальні вимоги | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Рецензування дипломної роботи (проект) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати