На головну

Порядок захисту дипломних робіт (проект)

Порядок захисту дипломної роботи (проект) визначається Правилами проведення поточного контролю успішності, проміжної і підсумкової державної атестації учнів в організаціях освіти, затвердженими центральним виконавчим органом в галузі освіти.

Захист дипломної роботи (проект) проводиться на відкритому засіданні державної атестаційної комісії за участю не менше половини її членів.

Захист дипломної роботи (проект) організовується в публічній формі, з присутністю студентів, викладачів випускаючої кафедри. На захист можуть бути запрошені також науковий керівник, представники організації, на базі якої проводилося дипломне дослідження і інші зацікавлені особи.

Тривалість захисту однієї дипломної роботи (проект), як правило, не повинна перевищувати 15-20 хвилин на одного студента.

Для захисту дипломної роботи (проект) студент виступає з доповіддю перед державною атестаційною комісією і присутніми не більше 10-15 хвилин.

В обговоренні дипломної роботи (проект) можуть брати участь всі присутні в формі питань або виступів.

Після обговорення секретар комісії зачитує відгук (в разі присутності науковий керівник може виступити особисто) і рецензію. При наявності зауважень у відгуку і / або рецензії студент повинен дати аргументовану пояснення по їх суті.

За результатами захисту дипломної роботи (проект) виставляється оцінка по бально-рейтингової буквеної системі. При цьому береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки, відгук наукового керівника та оцінка рецензента.

Результати захисту дипломної роботи (проект) оформляються протоколом засідання державної атестаційної комісії індивідуально по кожному студенту і оголошуються в день їх проведення.Рецензування дипломної роботи (проект) | результати захисту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Загальні вимоги | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати