На головну

Рецензування дипломної роботи (проект)

Дипломна робота (проект), представлена ??випускною кафедрою до захисту, направляється деканом факультету на рецензію.

Списки рецензентів затверджуються наказом ректора за поданням завідувача випускової кафедри з числа фахівців виробництва і наукових організацій. Як рецензентів можуть залучатися також професори, доценти та викладачі інших вищих навчальних закладів.

Рецензенти повинні мати базову вищу освіту і / або вчений або академічну ступінь, вчене звання, що відповідають профілю захищається дипломну роботу (проект).

Рецензент подає письмову рецензію на дипломну роботу (проект), де повинні бути відображені актуальність, новизна і практична значущість досліджуваної теми, відповідність теми дипломного дослідження профілем підготовки фахівця, що присуджується академічного ступеня і привласнюється кваліфікації, самостійність проведеного дослідження, наявність висновків і рекомендацій, ступінь вирішення проблеми і завершеності дослідження.

У рецензії дається аргументований висновок із зазначенням оцінки по бально-рейтингової буквеної системі і можливості присудження відповідної академічної ступеня та присвоєння кваліфікації.

Дипломна робота (проект), допущена науковим керівником до захисту, але оцінена рецензентом на оцінку F - «незадовільно», захищається на загальних умовах.Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Порядок захисту дипломних робіт (проект)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Загальні вимоги | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати