На головну

Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки.

На обкладинці наводяться такі відомості:

- Найменування організації, де виконана дипломна робота (проект),

- Прізвище та ініціали студента,

- Найменування теми дипломної роботи (проект),

- Вид роботи - дипломна робота (проект),

- Шифр ??і найменування спеціальності,

- Місто, рік.

Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи (проект) і служить джерелом інформації, необхідної для обробки і пошуку документа.

На титульному аркуші наводяться такі відомості:

- Найменування організації, де виконана дипломна робота (проект),

- Найменування кафедри, на якій виконувалася дипломна робота (проект);

- Обмежувальний гриф (при його необхідності),

- Стверджує підпис завідувача структурного підрозділу;

- Вид роботи - дипломна робота (проект),

- Найменування теми дипломної роботи (проект) із зазначенням «на тему:",

- Шифр ??і найменування спеціальності,

- Зліва - слово «виконав», праворуч навпроти вказується прізвище та ініціали студента,

- Рядком нижче пишеться «науковий керівник» і вказуються прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, інші регалії керівника,

- Місто, рік.

Приклади оформлення обкладинки і титульного аркуша наводиться відповідно в додатках 1 і 2.

Пропуски в нумерації сторінок не допускаються.Загальні вимоги | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Рецензування дипломної роботи (проект) | Порядок захисту дипломних робіт (проект) | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати