На головну

У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології.

Завдання по розділу безпеку життєдіяльності, охорони праці та екології також має бути тісно пов'язане із загальним завданням, розв'язуваної в дипломній роботі (проект).

При розробці завдань з даного розділу студент погоджує з консультантом завдання з безпеки життєдіяльності, охорони праці та екології відповідно до теми дипломної роботи (проект).

економічна частина

У п'ятому розділі наводиться обґрунтування економічної ефективності розробленого програмного продукту. Розрахунки проводяться відповідно до методики, розробленої консультантом даного розділу.

висновок

Висновок повинен містити короткі висновки за результатами дипломного дослідження, оцінку повноти рішень поставлених завдань, конкретні рекомендації з вивченого об'єкту дослідження.

Список літератури

Використана література при написанні дипломної роботи (проект) наводиться в списку літератури. Список літератури оформляється у міру посилання в пояснювальній записці дипломної роботи (проект). Список літератури оформляється відповідно до вимог, наприклад:

1. В. П. Тихомирова. Система програмного забезпечення банків даних ВИБ-СМ., Москва, «Фінанси і статистика», 2014 р.

ОФОРМЛЕННЯ пояснювальної записки

 СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | Загальні вимоги

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Рецензування дипломної роботи (проект) | Порядок захисту дипломних робіт (проект) | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати