Головна

V 2: Норми міжнародного права

I: {{1}} k = b

S: Первинним елементом системи міжнародного права є:

-: Міжнародний договір;

-: Міжнародно-правовий звичай;

+: Міжнародно-правова норма.

I: {{2}} k = b

S: Норми, що регулюють відносини, об'єкт яких представляє загальний інтерес, і визнані переважною більшістю або всіма державами, називаються:

-: Локальними;

-: Регіональними;

+: Універсальними.

I: {{3}} k = b

S: В основі всіх способів створення норм міжнародного права знаходиться:

+: Переговори суб'єктів міжнародного права;

-: Угода суб'єктів міжнародного права;

-: Ратифікація суб'єктами міжнародного права.

I: {{4}} k = b

S: Загальне міжнародне право складається з:

-: Звичайних норм;

-: Договірних норм;

+: Звичайних і договірних норм.

I: {{5}} k = b

S: Види норм міжнародного права:

-: Норми дипломатичного етикету, звичаю, резолюції міжнародних конференцій і організацій;

+: Jus cogens, універсальні, партикулярні, диспозитивні, імперативні, договірні, звичаєво-правові норми;

-: Адміністративні, кримінальні, цивільно-правові, процесуальні, але ускладнені іноземним елементом.

I: {{6}} k = c

S: Дуалістична теорія ґрунтується на:

-: З'єднанні міжнародного і внутрішньодержавного права в одну правову систему;

+: Розмежування міжнародного і національного права та їх непокору їх один одному;

-: Міжнародне право і внутрішньодержавне право є частиною однієї і тієї ж системи норм, сила і зміст яких логічно випливають з якоїсь основної норми.

I: {{7}} k = c

S: Самоісполнімие норми договорів:

-: Передбачаються чіткі, конкретні права для громадян;

договір сформульований таким чином, що індивід може скористатися правами, закріпленими в договорі без здійснення додаткових процедур -: з боку держави;

+: Всі перераховані вище ознаки;

-: Договір сформульований таким чином, що потрібні додаткові процедури з боку держави.

I: {{8}} k = b

S: Загальновизнані принципи міжнародного права вважаються:

-: Рекомендаційними нормами;

-: Зразковими правилами поведінки держав;

+: Нормами (jus cogens), відхилення від яких неприпустимо;

-: Нормами, в рамках яких суб'єкти міжнародного права вправі визначати свою поведінку.

I: {{9}} k = c

S: Інкорпорація - це:

+: Включення норм міжнародного права у внутрішньодержавне право;

-: У внутрішньому акті держави може бути застосована відсилання до міжнародного права;

-: Норми національного права текстуально повторюють норми міжнародного права, конкретизують їх, з огляду на особливості ладу держави;

-: Здійснення державою норм міжнародного права за допомогою видання національних нормативних актів (наприклад, акт про ратифікацію міжнародного договору).

I: {{10}} k = b

S: Імперативними нормами міжнародного права (juscogens) є:

-: Основні принципи міжнародного права, міжнародні договори, акти нарад і конференцій;

-: Основні принципи міжнародного права, міжнародні договори, резолюції міжнародних організацій; акти нарад і конференцій;

-: Основні принципи міжнародного права, міжнародні договори, міжнародні звичаї;

+: Основні принципи міжнародного права.

I: {{11}} k = b

S: З точки зору ієрархії норм міжнародного права:

+: А. Міжнародний договір має пріоритет перед міжнародним порядком;

-: Міжнародний звичай має пріоритет перед міжнародним договором;

-: Міжнародний договір і міжнародний звичай не мають пріоритету один перед одним.

 V2: Міжнародне право як особлива система юридичних норм | V 2: Суб'єкти і об'єкти міжнародного права

Основоположних свобод людини. Європейський суд | Захисту прав людини | Механізми захисту прав людини | Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права | Сфера застосування міжнародного гуманітарного права | Міжнародні засоби захисту прав людини в умовах міжнародних збройних конфліктів. | Захист жертв конфлікту неміжнародного характеру | Конвенцією 1949 року і Додаткових протоколів | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати