Головна

Актуальність теми, обґрунтування проблеми

0- немає актуальності, не відображена проблема

1 ступінь актуальності визначити складно, частково обґрунтовується проблема

2 робота актуальна, відображена проблема

2. Відповідність структури роботи встановленим вимогам: вступ, постановка мети, гіпотези, завдань, опис дослідницького апарату, результати, висновки, використана література, додатки.

1 - в роботі не проглядається структура.

2 - в роботі відсутній один або кілька основних розділів.

3 - робота структурована відповідно до вимог ..

Наявність і якість мети, завдань, висновків

0- Цілі, які завдання, які висновки відсутні

1 -цілі і завдання є, але не відповідають змісту, висновків

2 -цілі і завдання не в повній мірі виконані і відображені у висновках, частково відповідають змісту

3 заявлені цілі та завдання в повній мірі виконані, частково відображені у висновках

4 заявлені цілі та завдання в повній мірі виконані і відображені у висновках

4. Аналіз літературних джерел по темі.

0 - аналіз літератури відсутній.

1 - аналіз літератури є, але переписаний звідкись, без посилань на вивчені джерела.

2 - наведені відомості з 1-3 літературних джерел із засланнями на них.

3 - наведені відомості з 5 і більше літературних джерел із засланнями на них.III. Умови участі | V. Вимоги до підготовки та оформлення конкурсної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати