Головна

БЕЗПЕКА технологічних процесів

Загальні вимоги до виробничих процесів регламентуються ГОСТ 12.3.002-75. Вони передбачають:

u усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які надають небезпечне вплив;

u заміну технологічних процесів, пов'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

u комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;

u застосування дистанційного керування;

u герметизацію обладнання;

u застосування способів колективного та індивідуального захисту;

u раціональну організацію роботи і відпочинку з метою профілактики монотонності і нерухомості, а також зниження важкості праці;

u своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях;

u впровадження систем управління технологічними процесами, які забезпечують захист працівників та аварійне відключення виробничого обладнання;

u своєчасне знищення відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

u забезпечення пожежо- та вривобезопасності.

Значною мірою безпеку виробничих процесів залежить від:

u організації і раціонального планування цехів, дільниць;

u від рівня облаштованості робочих місць;

u виконання вимог безпеки до виробничих приміщень;

u зберігання, транспортування, складання (укладання) вихідних матеріалів, заготовок і готової продукції;

u знищення відходів;

u дотримання вимог безпеки, які стосуються виробничого персоналу.

Вимоги безпеки до засобів захисту

Засоби захисту працюючих за характером їх застосування поділяються на дві категорії: колективні (Для двох і більше працюючих) та індивідуальні.

Загальні вимоги до засобів захисту:

u поєднання захисних функцій із забезпеченням оптимальних умов для трудової діяльності;

u високий ступінь захисної ефективності;

u надійність і зручність обслуговування машин і механізмів;

u облік індивідуальних особливостей обладнання.

На виробництві застосовуються такі технічні засоби забезпечення безпеки праці:

u огороджувальні пристрої (огородження), що створюють перешкоду між людиною і небезпечним фактором, надійно оберігають працюючого незалежно від правильності чи неправильності його дії;

u запобіжні пристрої на випадок аварійних режимів - відключення обладнання при порушенні контрольованого параметра (температури, тиску, переміщення, величини струму або напруги, зусилля);

u гальмівні пристрої - для швидкої зупинки рухомих частин машин і обладнання;

u блокувальні пристрої, що забезпечують фіксацію частин механізму в певному стані;

u сигналізація про наступаючої або настала небезпеки (мережева, звукова, кольорова і знакова);

u спеціальні пристрої безпеки (для конкретного виду обладнання з урахуванням його особливостей застосовуються спеціальні пристрої безпеки - наприклад, на швейних машинках - запобіжна лапка);

u профілактичні випробування (технологічне обладнання піддається профілактичним випробуванням при виконанні планових ремонтів, що забезпечує безаварійність роботи обладнання в міжремонтний період).

Розглянути всі види технічних засобів безпеки обладнання через його різноманітності і специфіки роботи при вивченні курсу «Охорона праці» не представляється можливим. З ними студенти повинні ознайомитися при вивченні спеціальних дисциплін та під час проходження практики.

Дія технічних засобів захисту повинна забезпечити безпеку працюючих протягом усього робочого процесу і не повинно припинятися раніше, ніж закінчиться дія небезпечного або шкідливого чинника.

 Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів, обладнання та засобів захисту. | Робочих місць.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати