На головну

Графічне представлення варіаційних рядів

  1. IX. ПОДАННЯ, МІРКУВАННЯ, ПОНЯТТЯ
  2. А ПОДАННЯ ПРО РЕАЛЬНОСТІ.
  3. Абсолютна і умовна збіжність. Достатній ознака збіжності знакозмінних рядів.
  4. Алгебраїчне представлення графа
  5. Аналіз і прогнозування часових рядів з сезонною компонентою

Для більш наочного уявлення часових рядів використовують наступні види графіків.

1. полігон розподілу являє собою графік частот. Це ламана лінія, абсциси вершин якої відповідають варіантам, а ординати - частотам. Зазвичай його використовують для дискретних варіаційних рядів. На малюнку 17 представлений полігон розподілу для варіаційного ряду, наведеного в таблиці 5.

2. кумулята являє собою графік накопичених частот (її ще називають кумулятивної кривої). На малюнку 17 представлена ??кумулята для того ж самого ряду.

 Малюнок 17 - Полігон розподілу і кумулята

3. Графік емпіричної функції розподілу являє собою графік накопичених відносних частот, тобто відносних частот того, що ознака прийняв значення, менше заданого. Для прикладу з таблиці 5 він представлений на малюнку 18 (рекомендується порівняти з графіком функції розподілу, яка розглядалася при вивченні теорії ймовірностей).

4. Гістограма розподілу являє собою фігуру, складену з прямокутників, кожен з яких відповідає інтервалу сгруппированного ряду, а їх висота дорівнює відповідним частотам. Для прикладу з таблиці 4 гістограма розподілу представлена ??на малюнку 19.

Для сгруппированного ряду можна також побудувати полігон розподілу (з'єднавши відрізками середини верхніх підстав прямокутників гістограми) і кумуляту (див. Малюнок 19).

 Малюнок 18 - Емпірична функція розподілу

 Малюнок 19 - Кумулята, полігон і гістограма розподілу для сгруппированного варіаційного рядуваріаційні ряди | Середні варіаційного ряду

імовірність подій | Умовна ймовірність. незалежність подій | Перестановки і поєднання | Формули Байєса і повної ймовірності | Закон розподілу випадкової величини. Математичне очікування | Дисперсія випадкової величини | Біноміальний розподіл | Щільність і функція розподілу. Безперервні випадкові величини | Рівномірний розподіл неперервної випадкової величини | Нормальний розподіл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати