Головна

V. Зміна порядку касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації або місцевого бюджету

5.1. Відповідно до пункту 2.2.1 цього Порядку вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцева адміністрація муніципального освіти має право звернутися до органу Федерального казначейства з ініціативою про зміну порядку касового обслуговування виконання відповідного бюджету.

5.2. Зміна порядку касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) у разі відкриття в органах Федерального казначейства особових рахунків для обліку операцій головних адміністраторів (адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) з повноваженнями головного адміністратора) і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), головних розпорядників (розпорядників) і (або) одержувачів коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) на порядок касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) у разі відкриття в органі Федерального казначейства особового рахунку бюджету фінансовому органу здійснюється в наступному порядку:

5.2.1. При напрямку вищим виконавчим органом державної влади Російської Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освіти) органу Федерального казначейства пропозицій про розірвання Угоди із зазначенням передбачуваної дати переходу, але не пізніше ніж за 3 місяці до зазначеної дати зміни порядку касового обслуговування виконання відповідного бюджету, орган Федерального казначейства спільно з фінансовим органом розробляє план-графік заходів, що забезпечують перехід на новий порядок касового обслуговування (далі - план-графік), включаючи розробку органом Федерального казначейства Регламенту і узгодження його з відповідним фінансовим органом.

5.2.2. Фінансовий орган подає до органу Федерального казначейства зміни до Переліку головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) з виключенням головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), особові рахунки яких підлягають закриттю в органах Федерального казначейства, відповідно до Плану-графіку.

При цьому не підлягають закриттю особові рахунки для обліку операцій за рахунок субсидій (субвенцій) та інших засобів, операції з якими відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюються на особових рахунках, відкритих в органах Федерального казначейства.

Показники, обліковані на особових рахунках, що підлягають закриттю в органі Федерального казначейства, переносяться на особовий рахунок бюджету, відкритий фінансовому органу.

5.2.3. Орган Федерального казначейства відкриває в установленому порядку особовий рахунок бюджету фінансовому органу.

У день відкриття фінансовому органу особового рахунку бюджету на даному рахунку підлягає відображенню залишок на початок дня коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), доступний до розподілу, в тому числі залишок коштів бюджету в розрізі кодів цілей, які використовуються органом Федерального казначейства для обліку операцій з субсидіями (субвенціями) (далі - код мети).

5.3. Зміна порядку касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) у разі відкриття в органі Федерального казначейства особового рахунку бюджету фінансовому органу на порядок касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) в умовах відкриття в органах Федерального казначейства особових рахунків головним адміністраторам ( адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) і адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету, головним розпорядникам (розпорядникам) і (або) одержувачам коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) здійснюється в такому порядку:

5.3.1. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцева адміністрація) і орган Федерального казначейства укладають Угоду.

5.3.2. Орган Федерального казначейства спільно з фінансовим органом розробляють План-графік заходів, що забезпечують перехід на порядок касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) з вказаною в Угоді дати.

План-графік заходів включає:

- Проведення фінансовими органами семінарів (нарад) з головними адміністраторами (адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) і адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету, головними розпорядниками (розпорядниками) та (або) одержувачами коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) за участю органів Федерального казначейства;

- Закриття в установленому Федеральним казначейством порядку особового рахунку бюджету, відкритого фінансового органу, і відкриття відповідних особових рахунків головним адміністраторам (адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) і адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету, головним розпорядникам (розпорядникам) і (або) одержувачам коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету);

- Розробку органом Федерального казначейства Регламенту і узгодження його з відповідним фінансовим органом;

- Укладання Договору про обмін електронними документами органу Федерального казначейства з фінансовим органом, головними адміністраторами (адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) і адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету, головними розпорядниками (розпорядниками) та (або) одержувачами коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації ( місцевого бюджету) (при їх технічної готовності);

- Відкриття органами Федерального казначейства в банках рахунків на балансовому рахунку N 40116 "Кошти для виплати готівки бюджетополучателям" (далі - рахунок N 40116);

- Уявлення головним адміністраторам (адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора), адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету, головним розпорядникам (розпорядникам) і (або) одержувачам коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) Довідок про фінансування і касових виплати при зміні порядку касового обслуговування не з 1 січня поточного фінансового року.

5.3.3. Фінансовий орган забезпечує в порядку, встановленому Положенням N 2-П, закриття рахунків, відкритих йому для забезпечення готівковими коштами одержувачів коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) у банках.

VI. Надання органами Федерального казначейства інформації фінансовим органам про операції по касовому обслуговуванню виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів та операціях по здійсненню органами Федерального казначейства окремих функцій фінансових органів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень по виконанню відповідних бюджетів

6.1. Органи Федерального казначейства в день отримання банківської виписки, що містить операції по касових надходженнях до бюджету за рахунком N 40201 (рахунку N 40204), подають відповідному фінансовому органу Відомість касових надходжень до бюджету згідно з додатком N 12 до цього Порядку (код форми по КФД 0531812) по кожним розрахунковим документом, відповідно до яких здійснюються операції з доходами і джерелами фінансування дефіциту відповідного бюджету.

У Відомості касових надходжень до бюджету підлягають відображенню операції, пов'язані:

- З надходженням на рахунок N 40201 (N 40204) доходів;

- З поверненням платнику перерахованих ним на рахунок N 40201 (N 40204) доходів, віднесених органом Федерального казначейства до нез'ясованим надходженням;

- З уточненням надходжень на рахунок N 40201 (N 40204);

- Із залученням джерел фінансування дефіциту бюджету;

- З надходженням до бюджету коштів, виданих на поворотній основі;

- Зі списанням органом Федерального казначейства коштів, необхідних для здійснення повернення (заліку) зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, зборів та інших платежів, а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення повернення та відсотків, нарахованих на зайво стягнуті суми, з рахунку N 40201 ( N 40204) на рахунок N 40101.

6.2 Органи Федерального казначейства щодня подають відповідному фінансовому органу зведену інформацію по бюджетам в розрізі відповідно бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на території суб'єкта Російської Федерації, бюджетів інших територіальних утворень (муніципальних районів, міських округів, внутрішньоміських муніципальних утворень, міських і сільських поселень), що знаходяться на території муніципального освіти, за попередній робочий день про касові операції відповідно до Зведеної відомістю по касовим виплат з бюджетів (щоденної) згідно з додатком N 13 до цього Порядку (код форми по КФД 0531813) та (або) Зведеної відомістю по касовим надходжень (щоденної) згідно з додатком N 14 до цього Порядку (код форми по КФД 0531814) при проведенні відповідних операцій на єдиних рахунках бюджетів.

Щомісяця не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним, органи Федерального казначейства подають відповідному фінансовому органу зведену інформацію по бюджетам в розрізі відповідно бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на території суб'єкта Російської Федерації, бюджетів інших територіальних утворень (муніципальних районів, міських округів, внутрішньоміських муніципальних утворень, міських і сільських поселень), що знаходяться на території муніципального освіти, за минулий місяць про касові операції відповідно до Зведеної відомістю по касовим виплат з бюджетів (місячної) згідно з додатком N 15 до цього Порядку (код форми по КФД 0531815), і Зведеної відомістю по касовим надходжень (місячної) (згідно з додатком N 16 до цього Порядку (код форми по КФД 0531817).

Щомісяця не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним, Федеральне казначейство і органи Федерального казначейства здійснюють звірку сум касових виплат з бюджету і касових надходжень на єдиний рахунок бюджету шляхом надання Федеральним казначейством або органом Федерального казначейства фінансовому органу Зведеної відомості за касовими виплат (місячної) , Зведеної відомості за касовими надходженнями (місячної), а також Відомості по касовим виплат з бюджетів (місячної) згідно з додатком N 17 до цього Порядку (код форми по КФД 0531816).

Якщо фінансовим органом протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеної інформації не представлені заперечення, суми касових виплат з відповідного бюджету та суми касових надходжень до відповідного бюджету є підтвердженими.

6.3. Орган Федерального казначейства не пізніше наступного робочого дня після отримання банківської виписки з рахунку N 40201 (N 40204) подає відповідному фінансовому органу Відомість по руху вільного залишку коштів бюджету на рахунку N 40201 (N 40204) згідно з додатком N 19 до цього Порядку (код форми по КФД 0531819).

При здійсненні операцій з субсидіями (субвенціями) орган Федерального казначейства представляє за письмовим запитом фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) із зазначенням періоду подання разом з Відомістю по руху вільного залишку коштів бюджету Довідку до відомості по руху вільного залишку коштів бюджету згідно з додатком N 20 до цього Порядку (код форми по КФД 0531820).

6.4. Федеральне казначейство або орган Федерального казначейства представляє за письмовим запитом відповідного фінансового органу із зазначенням періоду уявлення Довідку про операції по виконанню бюджету згідно з додатком N 21 до цього Порядку (код форми по КФД 0531821), не пізніше наступного робочого дня після отримання банківської виписки з єдиного рахунку бюджету.

У Довідці про операції по виконанню бюджету наводиться інформація про касові надходження і касових виплати, відображених на єдиних рахунках бюджетів, відкритих Федеральним казначейством або органами Федерального казначейства в банках, а також про позабанківських операціях, відображених на особових рахунках, відкритих Федеральним казначейством та органами Федерального казначейства одержувачам коштів і фінансовим органам відповідного бюджету.

Орган Федерального казначейства за письмовим запитом фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) щодня не пізніше робочого дня, наступного за днем ??відображення операцій на особових рахунках клієнтів, надає відповідному фінансовому органу копії документів, які є підставою для відображення касових операцій на особових рахунках одержувачів бюджетних коштів (адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету), відкритих в органі Федерального казначейства.

6.5. Надання органом Федерального казначейства інформації фінансовим органам суб'єкта Російської Федерації і фінансовим органам муніципального освіти по касовому обслуговуванню виконання відповідного бюджету здійснюється відповідно до Регламенту.

VII. Надання Федеральним казначейством або органами Федерального казначейства інформації учасникам бюджетного процесу про операції, здійснені підвідомчими їм бюджетними установами

7.1. Головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів та головному адміністраторові (адміністратору джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету щомісяця на звітну дату, а також за письмовим запитом із зазначенням періоду уявлення, надаються Зведені дані по особових рахунках підвідомчих установ головних розпорядників (розпорядників), головних адміністраторів (адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора) (далі - Зведені дані) згідно з додатками N 22 - 29 до цього Порядку (коди форм по КФД 0531822, 0531823, 0531824, 0531825, 0531826, 0531827, 0531828 , 0531829).

7.2. Головним розпорядникам (розпорядникам) коштів федерального бюджету щомісяця на звітну дату, а також за їх письмовим запитом із зазначенням періоду уявлення, представляється Реєстр прийнятих на облік бюджетних зобов'язань (код форми по КФД 0531708).

7.3. Зведені дані і Реєстр прийнятих на облік бюджетних зобов'язань на кінець звітного місяця подаються не пізніше 5 робочих днів наступного місяця. Зведені дані і Реєстр прийнятих на облік бюджетних зобов'язань за письмовим запитом із зазначенням періоду уявлення подаються не пізніше 7 робочих днів після отримання запиту Федеральним казначейством або органом Федерального казначейства.

Зведені дані і Реєстр прийнятих на облік бюджетних зобов'язань містять ті ж показники, що і відповідні особові рахунки. Зведені дані і Реєстр прийнятих на облік бюджетних зобов'язань формуються в розрізі підвідомчих учасників бюджетного процесу, кодів бюджетної класифікації та (або) інших аналітичних ознак.

 IV. Особливості відображення операцій по доведенню бюджетних даних при здійсненні касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів | VIII. Організація роботи Федерального казначейства і органів Федерального казначейства з клієнтами

Порядок передачі показників особового рахунку бюджету в разі утворення нового фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) | III. Порядок ведення особових рахунків, що відкриваються в Федеральному казначействі і органах Федерального казначейства. Порядок документообігу при веденні особових рахунків | Документообіг при веденні особових рахунків | Підстави для проведення операцій за касовими виплат з федерального бюджету | Підстави для проведення операцій по касовим виплат з бюджету суб'єкта Російської Федерації або місцевого бюджету | Особливості проведення операцій по касовим виплат по позабанківська операціями | Відображення операцій за касовими виплат і касовим надходженням на особових рахунках | Особливості проведення касових операцій з коштами додаткового бюджетного фінансування | Особливості проведення касових операцій з коштами на забезпечення оперативно-розшукових заходів | Особливості проведення касових операцій для забезпечення клієнтів іноземною валютою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати