Головна

IV. Особливості подання та доведення бюджетних даних іншим одержувачам коштів федерального бюджету

4.1. Доведення бюджетних даних до інших одержувачів коштів федерального бюджету проводиться в порядку, аналогічному доведення бюджетних даних одержувачам коштів федерального бюджету, з урахуванням зазначених у цій главі особливостей.

Головний розпорядник (розпорядник) коштів федерального бюджету, в ведення яких знаходиться інший отримувач коштів федерального бюджету, представляє в Федеральне казначейство (орган Федерального казначейства) Витратні розкладу для доведення бюджетних даних до іншого отримувача коштів федерального бюджету і їх обліку на відповідних особових рахунках головного розпорядника ( розпорядника) коштів федерального бюджету і іншого отримувача коштів федерального бюджету.

Одночасно з Видатковим розкладом головний розпорядник (розпорядник) коштів федерального бюджету являє в Федеральне казначейство (орган Федерального казначейства), в якому обслуговується особовий рахунок іншого отримувача коштів федерального бюджету, оформлену в установленому порядку Заявку на касовий витрата (форма по КФД 0531801) для перерахування коштів федерального бюджету на рахунок, відкритий іншому одержувачу коштів федерального бюджету в підрозділі розрахункової мережі банку Росії або кредитної організації (філії) (далі - установа банку).

Для повернення коштів, не використаних іншим одержувачем коштів федерального бюджету, головний розпорядник (розпорядник) коштів федерального бюджету являє в Федеральне казначейство (орган Федерального казначейства) Витратне розклад, який зменшує відповідні бюджетні дані.

Інший одержувач коштів федерального бюджету перераховує невикористані кошти з відкритого йому рахунки в установі банку на рахунок Федерального казначейства, органу Федерального казначейства, з якого вони раніше були перераховані.

4.2. Перерахування коштів федерального бюджету на рахунок в установі банку, відкритий іншому одержувачу коштів федерального бюджету, здійснюється за наявності оформленого головним розпорядником коштів федерального бюджету, у веденні якого знаходиться інший отримувач коштів бюджету, Дозволи на відкриття рахунку в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії або кредитної організації ( філії) іншим одержувачем коштів федерального бюджету (далі - Дозвіл на відкриття особового рахунку) за формою згідно з додатком N 4 до цього порядку (код форми по КФД 0531724) в порядку, встановленому цим пунктом.

Для оформлення Дозволи на відкриття особового рахунку головний розпорядник коштів федерального бюджету подає до Міністерства фінансів Російської Федерації:

лист на видачу Дозволу на відкриття особового рахунку, оформлене на бланку головного розпорядника коштів федерального бюджету, підписане керівником і головним бухгалтером (або їх заступниками) головного розпорядника коштів федерального бюджету, з обгрунтуванням причин для здійснення іншим одержувачем коштів операцій з коштами федерального бюджету через рахунок, відкритий йому в установі банку;

заповнений в двох примірниках бланк Дозволу на відкриття особового рахунку.

Відповідний департамент Міністерства фінансів Російської Федерації протягом десяти робочих днів розглядає подані документи. При відсутності зауважень другий примірник Дозволи на відкриття особового рахунку візується директором даного департаменту.

Примірники бланків Дозволи на відкриття особового рахунку разом з листом головного розпорядника коштів федерального бюджету передаються відповідним департаментом на підпис заступнику Міністра фінансів Російської Федерації відповідно до встановленого розподілу повноважень.

Перший примірник Дозволи на відкриття особового рахунку, підписаний заступником Міністра фінансів Російської Федерації, засвідчується відбитком гербової печатки Міністерства фінансів Російської Федерації і передається відповідним департаментом головному розпоряднику коштів федерального бюджету.

Головний розпорядник коштів федерального бюджету являє підписаний заступником Міністра фінансів Російської Федерації Дозвіл на відкриття особового рахунку в орган Федерального казначейства або передає його розпоряднику коштів федерального бюджету, в безпосередньому віданні якого знаходиться інший отримувач коштів федерального бюджету. Другий примірник Дозволи на відкриття особового рахунку та лист головного розпорядника коштів федерального бюджету про видачу Дозволу на відкриття особового рахунку залишаються у відповідному департаменті.

При наявності зауважень у відповідного департаменту, представлені йому на розгляд документи не пізніше терміну, встановленого цим пунктом для їх узгодження, повертаються головному розпоряднику коштів федерального бюджету з супровідним листом Міністерства фінансів Російської Федерації, що містить обґрунтування причин повернення.

V. Подання бюджетних даних по додатковому бюджетному фінансуванню (http://roskazna.ru)

VI. Подання одержувачами коштів федерального бюджету деталізованих бюджетних даних (http://roskazna.ru)

6.1. Одержувачі коштів федерального бюджету зобов'язані подати до органу Федерального казначейства за місцем обслуговування Витратні розкладу, що деталізують доведені до них ліміти бюджетних зобов'язань за кодами статей (подстатей) відповідних груп (статей) Косгеї, якщо доведені бюджетні дані не містять зазначеної деталізації.

6.2. Орган Федерального казначейства не пізніше робочого дня, наступного за днем ??отримання Видаткового розкладу, що містить деталізовані ліміти бюджетних зобов'язань, здійснює його перевірку на відповідність наступним вимогам:

 II. Доведення бюджетних даних до головних розпорядників коштів федерального бюджету і головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету | VII. Особливості подання та доведення бюджетних даних для здійснення операцій в іноземній валюті

Кросворд 9. | ГЛОСАРІЙ | ДОДАТКИ | II. повноваження | | II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами | III. Облік надходжень в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподіл між бюджетами | IV. Облік надходжень в іноземній валюті | VI. Взаємодія Федерального казначейства з адміністраторами надходжень до бюджетів | порядок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати