Головна

Що таке кримінологічне дослідження?

а) це процес спрямований на отримання нових знань та інформації про те, що становить предмет кримінології;

б) наука, яка вивчає злочинність;

в) система знань про злочинність, особу злочинця, потерпілого, детермінанти та попередження злочинності;

г) самостійна галузь кримінології;

д) процес отримання нових звань про об¢єкт, що підлягає вивченню.

13. Які програми боротьби зі злочинністю виділяються в залежності від терміну їх дії?

а) об'єктові;

б) середньо-термінові;

в) локальні;

г) посилення боротьби з окремими видами злочинів;

д) програми-декларації;

14. Головна мета попередження злочинності полягає в:

а) у викорененні злочинності з суспільства;

б) усунення причин та умов, що сприяють розповсюдженню злочинності;

в) у встановленні контролю над злочинністю в державі;

г) зменшенні рівня злочинності на певний території та її стримування на соціально допустимому рівні;

д) у сприянні розповсюдженні злочинності.

15. Серед перелічених заходів попередження злочинності визначте заходи індивідуального характеру:

а) індивідуальні профілактичні бесіди;

б) забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення дозвілля молоді;

в) проведення спеціальних профілактичних операцій правоохоронними органами;

г) притягнення особи до кримінальної відповідальності;

д) обвинувальний вирок суду відносно особи, яка вчинила злочин.

16. Серед перелічених заходів попередження злочинності визначте заходи загально-соціального характеру:

а) правове виховання в трудових колективах;

б) проведення спеціальних операцій правоохоронними органами;

в) підвищення мінімальної заробітної плати;

г) індивідуальне прогнозування злочинної поведінки;

д) визначення причин та умов несприятливого впливу на конкретних осіб.

17. Вкажіть, де надається більш правильна класифікація корисливих злочинів в залежності від того, як будь-яка особа завідомо протиправним шляхом задовольняє свої потреби:

а) крадіжки та шахрайство, корисливо-насильницькі злочини, корисливі злочини з використанням свого службового становища, господарські злочини без використання свого службового становища, наркобізнес, деякі злочини проти держави, проти громадської безпеки;

б) економічні злочини, господарські злочини, насильницькі злочини;

в) агресивна злочинність, злочини в сфері службової діяльності, злочинність військових;

г) економічні злочини та злочини проти власності;

д) злочини проти власності, злочини в сфері службової діяльності, деякі злочини проти громадської безпеки та громадського порядку.

18. У структурі корисливої злочинності, які злочини більш всього переважають?

а) шахрайство;

б) розбійні напади та грабежі;

в) крадіжки;

г) злочини в сфері господарської діяльності;

д) злочини в сфері службової діяльності.

19. Жінками більш вчиняються наступні загально-корисливі злочини:

а) хуліганство;

б) незаконний збут наркотичних засобів;

в) умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження;

г) шахрайство.

д) крадіжки, обман покупців;

20. Економічна злочинність у широкому розумінні включає в себе:

а) злочини, що вчиняються в сфері відносин власності, господарсько-економічної діяльності, порушення службовою особою своїх обов'язків, що завдали істотної шкоди економічним інтересам державних і колективних підприємств, в сфері економічної безпеки;

б) злочини, що вчиняються в сфері господарсько-економічної діяльності;

в) злочини, що вчиняються в сфері господарсько-економічної діяльності, в сфері економічної безпеки;

г) сукупність злочинів, які вчинюються з корисливих мотивів;

д) всі злочини проти власності.

21. Які злочини в структурі жіночої злочинності переважають?

а) умисні вбивства, грабежі та розбійні напади;

б) умисне вбивство матерю своєї новонародженої дитини, шахрайство, крадіжки, злочини пов¢язані з незаконним обігом наркотичних речовин, систематичне заняття проституцією;

в) злочини в сфері господарської діяльності, умисні вбивства, шпигунство, заняття проституцією;

г) шахрайство, злочини, пов¢язані з незаконним обігом наркотичних речовин;

д) вимагання, зґвалтування, хуліганство, умисні тяжкі тілесні ушкодження.

22. Наркобізнес - це:

а) злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків;

б) сукупність злочинів пов¢язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, які були виявленні на певній території за певний проміжок часу;

в) злочинна діяльність, якою займаються будь-які особи в сфері господарської діяльності;

г) широкомасштабна корислива злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків, що здійснюється як одноособово, так і високоорганізованими злочинними угрупованнями у вигляді промислу;

д) злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків, яка здійснюється злочинними угрупованнями.

23. Які органи відповідно до чинного законодавства ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів?

а) органи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, митні органи;

б) Міністерство охорони здоров¢я, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ;

в) Державний департамент у справах сім¢ї та молоді, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ;

г) митні органи, податкова міліція, органи внутрішніх справ, прокуратура;

д) Державний департамент по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України, податкова міліція, митні органи, дільничні інспектори міліції.

24. Професійна злочинність:

а) це сукупність злочинів, вчинених особами, які використовують свої професійні знання та вміння;

б) це діяльність, спрямована на отримання джерел існування саме злочинним шляхом;

в) це всі злочини, що скоюються рецидивістами;

г) це відносно самостійний вид стійкої систематичної діяльності, суб¢єкти якої, володіючи відповідними спеціальними злочинними навичками, знаннями і вміннями, займаються кримінальним промислом для отримання основного або додаткового прибутку, підтримуючи при цьому зв¢язок з антисоціальним середовищем;

д) це всі злочини корисливої спрямованості, які вчиняються злочинцями-професіоналами.

25. Серед злочинців-професіоналів переважають особи, які вчиняють переважно:

а) грабежі та розбійні напади;

б) крадіжки та шахрайство;

в) зґвалтування та розбещення неповнолітніх;

г) умисні вбивства на замовлення та шахрайство з фінансовими ресурсами;

д) отримання чи давання хабара та забороненими видами підприємницької діяльності.

26. Агресивна злочинність - це:

а) передбачені кримінальним законодавством діяння, які виражають деструктивні тенденції винних осіб, що мотивуються ворожнечею і ненавистю до людей, суспільства, речей, природи;

б) діяння, які завдають шкоду життю, здоров'ю, честі та гідності людини;

в) хуліганські дії, які супроводжуються пошкодженням пам'яток культури, адміністративних споруд;

г) сукупність дій пов¢язаних з вандалізмом;

д) насильницька злочинність.

27. Законодавчими документами визначені наступні спеціальні суб'єкти профілактики організованої злочинності в Україні:

а) спеціальні підрозділи МВС, спеціальні підрозділи СБУ, Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при президенті України;

б) Органи внутрішніх справ, Податкова міліція, Прокуратура, Суд;

в) Президент України, Митні органи, Антимонопольний комітет України;

г) Органи і установи виконання покарань, СБУ, МВС;

д) Підрозділи прикордонних військ України, Прокуратура, Суд, органи місцевого самоврядування.

28. В структурі злочинності неповнолітніх переважають наступні злочини:

а) хуліганство та умисні вбивства;

б) злочини пов¢язані з наркотиками;

в) розбійні напади та зґвалтування;

г) викрадення людини та грабежі.

д) крадіжки та грабежі;

29. Рецидивна злочинність - це:

а) сукупність вчинених злочинів особами, раніше судимими;

б) складова частина всієї злочинності, яка являє собою сукупність злочинів, вчинених особами на певній території протягом певного часу, які раніше вчинювали злочини;

в) вчинення особою двох і більше умисних злочинів;

г) вчинення раніше судимою особою злочинів, якщо судимість за перший злочин ще не погашена;

д) сукупність злочинів, вчинених особами з необережності.

30. До спеціальних суб'єктів профілактики злочинності неповнолітніх можна віднести:

а) кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх при виконкомах, виховні колонії для неповнолітніх, приймальники-розподільники для неповнолітніх в системі ОВС, притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх;

б) Державний департамент України у справах сім'ї та молоді, Пенсійний фонд, кризові центри;

в) школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, Державна служба зайнятості;

г) органи внутрішніх справ, центри медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх закладів охорони здоров'я, прокуратура;

д) сім¢я, суд, органи опіки і піклування, органи внутрішніх справ.

31. Що таке кримінологічний рецидив?

а) це повторне вчинення злочину, незалежно від знятої або погашеної судимості за попередній злочин чи притягнення особи до кримінальної відповідальності;

б) сукупність злочинів, вчинених особою, раніше судимою;

в) вчинення злочину в місцях позбавлення волі;

г) об'єднання двох і більше осіб для вчинення двох і більше злочинів;

д) вчинення декілька умисних злочинів.

32. Злочин вчинений співробітником міліції - це ...

а) вчинення злочину особою, яка є працівником міліції;

б) умисні, протиправні, суспільно небезпечне діяння, які вчинюються шляхом активних дій особами, які проходять службу в міліції з використанням своїх функцій, службових повноважень, які посягають на інтереси особи, суспільства та держави, законну діяльність державних органів, авторитет державної служби;

в) вчинення злочину особою, яка є працівником міліції при затриманні особи, яка вчинила злочин;

г) вчинення злочину співробітником міліції, при перевищенні своїх службових обов'язків.

33. Латентність міліцейських злочинів обумовлена:

а) корпоративною солідарністю співробітників міліції;

б) корпоративною солідарністю співробітників прокуратури;

в) негласним наказом начальника відділу міліції;

г) не зверненням особи до правоохоронних органів, щодо якої скоїно злочин.

34. Яка з перелічених ознак притаманна співробітнику міліції?

а) працівник міліції наділений повноваженнями, які мають вищу юридичну силу;

б) працівник міліції наділений законодавчою ініціативою;

в) обов'язкове підкорення слідчим наказів керівників щодо кримінальної справи яку він розслідує;

г) реалізація завдань, пов'язаних із захистом прав людини, інтересів суспільства та держави.Шкала оцінювання: національна | Інформаційне та методичне забезпечення.

Структура навчальної дисципліни | ТЕМА 3. Методика кримінологічних досліджень. | ТЕМА 5. Кримінологічна характеристика та попередження корисливої злочинності. | ТЕМА 6. Жіноча злочинність та її попередження. Кримінологічна характеристика злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків. | ТЕМА 7. Кримінологічна характеристика та попередження професійної та організованої злочинності. Попередження насильницьких злочинів. | ТЕМА 8. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної злочинності. | ТЕМА 9. Злочинність та правопорушення у правоохоронних органах. Їх наслідки та заходи запобігання. | ТЕМА 3. Методика кримінологічних досліджень. | Методи навчання | Студентів на семінарських та практичних заняттях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати