На головну

Аналіз причин виробничого травматизму

Основні причини виробничого травматизму такі:

а) організаційні (до65%) - неякісне проведення інструктажу і навчання; порушення технологічного процесу, режиму праці та відпочинку; низька дисципліна;

б) технічні (до 20%) - несправність обладнання, пристосувань, інструменту;

в) санітарно-гігієнічні (до 10%) - порушення параметрів мікроклімату, запиленість, загазованість виробничого приміщення, знижена освітленість, шум, вібрація та ін .;

г) психофізіологічні (до 5%) - незадоволеність роботою; сп'яніння на роботі; незадовільний клімат в колективі; незастосування засобів індивідуального захисту та ін.

Основними методами аналізу виробничого травматизму є:

а) статистичний, при якому враховуються коефіцієнти тяжкості Кт та частоти Кч

;

де:  - Кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками;

 - Кількість постраждалих за звітний період;

 - Середньооблікова кількість працюючих за звітний період.

б) монографічний - поглиблене вивчення обладнання, пристосувань, інструменту, засобів індивідуального та колективного захисту;

в) топографічний - аналіз місця події;

г) груповий - повторюваність нещасних випадків за однорідними ознаками: час, вік, вид робіт, кваліфікація і спеціальність;

д) економічний - визначення економічного збитку від травматизму та визначення економічної ефективності заходів з охорони праці.

1.8. Відповідальність за порушення законодавства
 про працю. Положення про штрафи

Порушення стандартів і правил з охорони праці, трудового законодавства і колективного договору, невиконання приписів інспекторів Держнагляду тягнуть за собою дисциплінарну (догана, звільнення), адміністративну (накладення штрафів), кримінальну та матеріальну відповідальність.

За порушення правил і норм з охорони праці на підприємство можуть накласти штраф. Штрафи накладаються на підприємства керівниками Держнаглядохоронпраці (ДНОП) і його місцевими органами та оплачувані підприємствами самостійно за нещасні випадки або захворювання, які сталися на підприємстві з його вини.

Постанова про накладення штрафів мають право прийняти: голова ДНОП до 2%, його заступники до 1,5%, начальники територіальних управлінь до 1% і начальники інспекцій до 0,5% від місячного фонду заробітної плати.

Бюджетні організації сплачують за рахунок коштів, які спрямовані на преміювання.

Нещасні випадки можуть мати такі наслідки:

- Тимчасова втрата працездатності;

- Постійна втрата працездатності;

- Смерть потерпілого.

Штраф за тимчасову втрату працездатності сплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.

Оплата штрафу за нещасні випадки або профзахворювання, які привели до постійної втрати працездатності оплачуються в розмірі 0,5 середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати працездатності.

Штраф за нещасні випадки зі смертельними наслідками оплачуються в розмірі 2-х річного заробітку потерпілого.

Несплата штрафу протягом місяця тягне пеню 2% за кожен прострочений день від суми штрафу.

За приховування нещасного випадку підприємство сплачує штраф у 10-ти кратному розмірі.

Органи Держнаглядохоронпраці можуть накладати штрафи тільки за результатами комплексної перевірки стану охорони праці, проведеної ДНОП за участю інших органів державного нагляду.

Оплата штрафу здійснюється за рахунок прибутку, що залишається на підприємстві.

 Розслідування та облік нещасних випадків | Поняття про фондах охорони праці

Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням | Організація служби охорони праці на підприємстві | Основні причини електротравматизму | | крокові напругу | напруга дотику | Заходи попередження електротравматизму | Пристрій захисного заземлення. | Основні світлотехнічні поняття і визначення | природне освітлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати