На головну

Основні напрями виховання студентської молоді

Основними напрямами виховання студентської молоді є:

· патріотичне виховання (основа духовного розвитку особистості, формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння своєму народові, покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його збройних сил);

· правове виховання (прищеплення поваги до Конституції, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, знання та дотримання законів України);

· моральне виховання (формування національної свідомості, моральних переконань, моральних почуттів, моральної поведінки і найважливіших якостей особистості: громадянської честі та гідності, патріотизму та інтернаціоналізму, дружби та товаришування, гуманізму, свідомого ставлення до праці, колективізму, доброти, взаємодопомоги, скромності, дисциплінованості та духовності; утвердження загальнолюдських моральних цінностей: правди, любові, справедливості);

· художньо-естетичне виховання (формування стійкого інтересу до мистецтва, розуміння його ролі в суспільному житті, духовному збагаченні людини, надання глибоких знань і чіткого уявлення про ідейно-художні цінності, створені світовою культурою, виховання стійких оцінних критеріїв та емоційно-естетичного ставлення до творів мистецтва і явищ життя, розвиток здібностей до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини, мистецтва, побуту, вироблення непримиренного ставлення до потворного, анти естетичного в поведінці, зовнішності, побуті, а також до антихудожніх творів);

· трудове виховання (формування творчої, працелюбної особистості, цивілізованого господаря, потреби та розуміння необхідності праці, культури трудової діяльності, дбайливого ставлення до результатів людської праці, вироблення відповідних навичок та умінь, професійної майстерності, готовності до життєдіяльності в умовах ринкових відносин, повага до власності);

· фізичне виховання (сприяння правильному фізичному розвитку та зміцненню здоров'я, розвиток основних видів рухових дій, формування рухових умінь і навичок, виховання стійкого інтересу та потреби в систематичних заняттях фізичною культурою, формування в учнів правильної постави, підтягнутості й охайності, зміцнення здоров'я, гармонія тіла та духу);

· екологічне виховання (формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення студентів до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі);

· розумове виховання (розвиток пам'яті, мислення, інтуїції, передбачення, формування особистості, яка здатна творчо мислити, розвиток інтелектуальної культури особистості, пізнавальних мотивів, раціональної організації навчальної праці, формування світогляду);

· статеве виховання (формування моральних взаємовідносин юнаків і дівчат, виховання культури інтимних почуттів: симпатії, дружби, кохання, підготовка студентів до створення здорової та щасливої сім'ї).

Усі напрями виховання студентської молоді тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення й утворюють цілісну систему виховання.Технологія виховання студентів вищих навчальних закладів | Критерії вихованості особистості

Самостійна робота студентів | На замітку викладачам | Контрольні заходи | Функції контролю знань, умінь та навичок | Педагогічні тести як форма контролю | ЗАВДАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ | Тема 1. Виховання студентів у вищих навчальних закладах як педагогічне явище | Сутність, основні функції та мета виховання | Принципи, методи, засоби, прийоми, форми виховання у вищих навчальних закладах | Виховна робота у вищому навчальному закладі: сутність, особливості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати