Головна

Вивчення та конспектування джерел з обраної теми

Керуючись складеною картотекою джерел, можна приступати до їх опрацювання. Вивчення літератури необхідно починати з тих праць, які мають загальний, оглядовий характер, а матеріал викладено в найбільш доступній формі. До таких належать підручники та посібники. Ознайомившись із коротким і загальним висвітленням обраної для дослідження теми, можна переходити до вивчення й аналізу спеціальних джерел. Вивчати те чи інше джерело доцільно за такою схемою: загальне ознайомлення - ретельне опрацювання книжки чи статті - запис прочитаного - критична оцінка опрацьованої літератури - запис власних думок.

Опрацьовуючи джерело, необхідно уважно стежити за думкою автора, на полях ставити умовні позначки, які може обрати для себе самостійно кожен студент. Наприклад:

! з автором цілком погоджуюсь;

? не погоджуюсь з автором;

?! відкриття для себе, яке викликає подив;

!+ надто важлива інформація;

v може стати у пригоді.

Опрацювання джерела потребує обов'язково робити записи: план, анотація, резюме, тези, виписки окремих положень, фактів. Виписуючи цитату, необхідно вказати сторінку, з якої робиться виписка. Найдосконалішою формою записів є конспект, який відображає весь зміст джерела. Звернемо увагу на те, що будь-які виписки доцільно робити лише на одній стороні аркуша, на якій потрібно окреслити поле (8-10 клітинок або до 5 см), це дасть можливість класифікувати зібраний матеріал за розділами та параграфами магістерської роботи, поповнювати новими матеріалами, критичними зауваженнями, а на полях робити записи власних спостережень, фіксувати факти з життя, помічати свої роздуми, судження.Організація та проведення дослідження | З науковим керівником

Нормативно правові документи, що регулюють діяльність системи освіти, визначають основні напрями її реформування | Система вищої освіти України | ЗАВДАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ | Організація та порядок виконання дослідницької роботи. | Методологія наукової творчості | Наукове вивчення як основна форма наукової роботи | Підготовка дослідницької роботи | Вибір та обґрунтування теми дослідження, його актуальності | Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи | Визначення понятійно-категоріального апарату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати