На головну

Групове навчання

У всіх типах навчальних закладів учні поділяються на групи. У навчальних закладах США широко застосовується розподіл учнів які швидкі, середні і повільні групи.

Повсюдно поділяють класи на групи в англійських школах, (використовуючи наступні варіанти: поділ учнів однієї паралелі на класи в залежності від здібностей; поділ однієї паралелі, за здібностями на більш великі групи, що включають учнів декількох класів; організація змішаних груп-класів, що включають школярів з різними здібностями. В об'єднаній школі поділяють на гомогенні групи: у 40% випадків це стійкі угрупування, що існують порівняно довго, в інших випадках - тимчасові угруповання для занять хоча б з одного предмету.

У Німеччині навчання по групах популярно, наприклад, в основній школі (система АБВ). її суть - розподіл учнів за рівнями програм і навчальних завдань: підвищений (А), середній (Б), низький (В).

У Франції заняття по групах у класах організують при вивченні окремих навчальних дисциплін. Наприклад, у деяких середніх школах на заняттях з математики працюють у «швидких», «середніх», «повільних» групах. Усі групи опановують однаковою програмою, але різний навчальний час. Члени груп часом виконують персональні домашні завдання Більшість французьких педагогів, вважаючи, що групове навчання не повинне бути суворо фіксованим, практикує рухливі рівневі й змішані групи одного класу.

Навчання по групах систематично організують у єдиному коледжі. Створюються різнотипні групи: гомогенні - подібні за підготовкою, напівгомогенні - близькі за підготовкою, гетерогенні - з неоднаковим рівнем підготовки. Розподіляють по групах викладачі, психологи, радники за орієнтацією. Групи опановують своїми варіантами шкільної програми. У двох випускних класах створюються рівневі групи сильних і слабких. По закінченню коледжу учні, які навчалися в різних групах, пропонують різні типи подальшої освіти.

Вагоме місце має групове навчання в школі Японії. Його організують у виді змагання, в класі змагаються в тому, хто більше вивчить англійських слів, ієрогліфів, віршів. Оцінки одержує вся група.

Групове навчання в цілому педагогічне виправдано. Однак завжди є небезпека звуження загального кругозору дітей і підлітків, що навчаються в групах. Так, при розподілі класу на сильних і слабких виникають 2 варіанти: або більше уваги приділяється слабким, або сильним. Обидва варіанти можуть завдати шкоди тій чи іншій групі учнів.Неповна середня школа як інструмент диференціації | Навчання обдарованих дітей

ТЕМА 1. ШКІЛЬНІ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ | Предмет і об'єкт вивчення порівняльної педагогіки | Характеристика двох підходів до розуміння поняття демократизації освіти | Порівняння програм педагогічної освіти у провідних країнах світу | Роль вчителя в зарубіжній школі | Типи навчальних програм | Шкільні програми в США | Шкільні програми у Німеччині | Шкільні реформи Японії | Шкільні реформи в Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати