Головна

Національно-етнічні процеси та відносини

Національні відносини завжди пов'язані з вирішенням певних етнічних проблем, які стосуються умов виживання і розвитку етносів {проблеми території, політичної влади, мови, культури, традицій, збереження самобутності тощо). За даними ООН, у більш ніж 220 державах світу існує понад 3 тис. етнічних спільнот. Багато з них проживають компактно, деякі перебувають за межами однієї країни. Таким етносом є й українці, великі етнокультурні групи яких проживають за кордоном.

Національні відносини ніколи не існують поза іншими суспільними явищами (політичними, духовними, соціальними, економічними). Національні відносини завжди мають ідеологічний характер. Суб'єктами їх є, як правило, окремі етнічні утворення. Сучасні етнічні проблеми існують у межах державних утворень, найчастіше ведуть мову про взаємини між титульними націями і національними меншинами.

До титульних належать нації, що компактно проживають на певних територіях, дають назву існуючому державному утворенню (українці в Україні). До національних меншин відносять етнонаціональні групи, що не належать до титульних націй (російське населення в Україні). Існують і багатонаціональні держави, в яких не титульні нації за кількістю не менші за основне населення (Швейцарія).

В Україні, за даними перепису 1989 р. проживало до 130 етнічних спільнот чисельністю понад 52млн осіб. Це свідчить про те, що міжнаціональні відносини є одним з найважливіших чинників її сучасної внутрішньої політики.

Політичні етнонаціональні відносини стосуються передусім рівної участі всіх етнічних утворень у реалізації політичної влади в країні та вирішенні найважливіших проблем державного життя. Економічні національно-етнічні відносини спрямовані на задоволення економічних потреб етнічних утворень. Етнонаціональні відносини у сфері культури створюють можливості для контактів культур різних етнічних груп.

Націоналізм - це теорія і практика етнічних відносин, які ґрунтуються на самоідентифікації нації у вирішенні своїх проблем, реалізуються у різних формах діяльності, зумовлених специфікою економічного, політичного, духовного розвитку країни, традиціями тощо.

Національне питання - форма відкритої постановки в суспільстві проблеми розвитку націй, національних відносин (територіальних, екологічних, економічних, політичних, правових, мовних тощо).Предмет, об 'єкт етносоціології | Проблема нації в працях вітчизняних соціологів

Соціальна структура суспільства: основні види та елементи | Соціальний статус - це місце людини в суспільстві. | Соціальна стратифікація - це ієрархічно організована структура соціальної нерівності, яка існує в певному суспільстві в даний проміжок часу. | Соціологія конфлікту - це галузь соціології, яка вивчає природу, механізми виникнення та розв'язання соціальних конфліктів. | Причини ти умови виникнення соціального конфлікту | Управління конфліктами - це цілеспрямований вплив відповідних державних органів, громадських організацій на характер відносин між суб'єктами конфлікту. | Соціальний контроль - це засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану взаємодію її елементів шляхом нормативного (зокрема й правового) регулювання. | Методологічні прийоми дослідження конфліктів | Соціальні конфлікти в сучасній Україні | Соціальні процеси та їх різновиди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати