Головна

Вийдіть із ролі по завершенні сценки.

Беріть участь в аналізі рольової ситуації.

Отже, дидактична гра в усіх своїх видах виконує різні функції, але домінує - мотиваційна; саме з цих позицій слід оцінювати її переваги порівняно з іншими методами навчання.

Питання для самоконтролю:

V Розкрийте особливості використання дитячих рольових ігор у навчанні.

V Здійсніть класифікацію педагогічних ігор.

V Визначте загальні ознаки гри.

V Розкрийте функції гри.

V Охарактеризуйте види дидактичних ігор.

V Назвіть основні етапи ігрової моделі навчання.

V Як поєднується у практиці поняття «гра» і «навчання»?

V Висловіть своє ставлення щодо застосування ігрової технології у практиці роботи шкіл.

Література:

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. - К.: Академвидав, 2004. - 218 с.

2. Освітні технології: навч.-метод. посібн. / за ред. О. М. Пєхоти. - К.: А. С. К., 2001. - 256 с.

3. Педагогічні технології. Досвід. Практика. - Полтава, 1999. - 376 с.

4. Хайруліна Т. Г. Активні методи навчання та виховання / Т. Г. Хайруліна // Відкритий урок. - 2001. - №1-2. - С.64-76.

5. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 360 с.

Тема 5. Інтерактивні технології навчання у фізичному вихованні

Oslash; Поняття та мета інтерактивного навчання

Oslash; Особливості організації інтерактивної роботи учнів на уроці

Oslash; Складові інтерактивної вправиКласифікація педагогічних ігор | Oslash; Основні види інтерактивних методів навчання

М. Івано-Франківськ - 2011 | Oslash; Класифікація педагогічних нововведень | Структура педагогічної інноватики | Класифікація педагогічних нововведень | Тема 2. Суть та класифікація інноваційних педагогічних технологій | Oslash; Особливості змісту гендерної технології фізичного виховання дітей М. Єфименко | Концептуальні засади технології М. Єфименка | Рухові та особистісні ознаки чоловічості й жіночості | Особливості змісту технології фізичного виховання дітей | Oslash; Види дидактичних ігор |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати