На головну

стандартизація тесту

  1. II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
  2. III. Матеріали, що представляються для атестації
  3. А.2 Атестація печей
  4. атестація кадрів
  5. Атестація та раціоналізація робочих Місць
  6. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх організацій

Ефективність тесту як інструменту залежить не тільки від якості самого тіста, але від того, чи виконується одна з принципових вимог в тестології - вимоги стандартизації.

Стандартизація - комплекс процедур, що дозволяє створити для всіх випробовуваних рівні умови.

Стандартизація включає ряд вимог по організації тестування:

· Жодному випробуваному не дається ніяких переваг перед іншими;

· Група тестованих вирівняна по мотивації;

· Тестування різних груп випробовуваних займає однаковий час і проводиться в рівних умовах;

· Зміст тесту повинно відповідати вимогам стандартів освіти;

· Всі випробовувані виконують одні й ті ж завдання (подібні, паралельні форми завдань);

· В тест включені завдання однієї форми або різних форм з відповідними ваговими коефіцієнтами, значення яких отримані статистичним шляхом;

· Заздалегідь розроблена система підрахунку балів застосовується до всіх відповідей випробовуваних без винятку.

Щоб дотримувалися умови стандартизації, тест супроводжується керівництвом, в якому міститься наступна інформація для користувача:

1) призначення і зміст;

2) показання для застосування та обмеження;

3) склад тесту;

4) інформацію про апробацію тесту (цілі апробації, обсяг і склад вибірки, основні статистичні характеристики);

5) інструкція щодо процедури проведення тестування;

6) ключі;

7) дані про труднощі і діскрімінатівності завдань;

8) дані про надійність і валідність тесту;

9) інші статистичні матеріали;

10) правила (інструкція) для обробки даних;

11) пристрій шкали;

12) правила та особливості інтерпретації результатів.

Перевірка тестових робіт також регламентована. Перевіряючим даються зразки правильних відповідей і стандартизовані критерії оцінок.

Важливим моментом в стандартизації тесту є визначення норми, так як адекватність результатів виконання тесту досягається шляхом зіставлення первинного індивідуального бала з певними нормами виконання тесту.

Норми - це безліч показників, які встановлюються емпірично, залежно від того, як виконує завдання тесту деяка чітко визначена вибірка випробовуваних. Найбільш поширеними нормами є середнє арифметичне і стандартне відхилення по безлічі індивідуальних балів вибірки стандартизації. Співвіднесення первинного результату випробуваного з нормами виконання дозволяє встановити місце випробуваного в вибірці, використаної для стандартизації тесту. Норми повинні відповідати ряду вимог. Норма повинна бути:

§ диференційованої - учні, які працюють за різними програмами, повинні порівнюватися виходячи їх різних норм. Наприклад, не можна встановити однакові норми виконання тесту з математики для учнів звичайної школи і школи з поглибленим вивченням математики, так як норма повинна відображати специфіку програми підготовки учнів;

§ відповідної, тобто відбиває реальний контингент і реальні вимоги, що випливають із сучасної ситуації в освіті;

§ репрезентативною - отриманої за результатами тестування репрезентативної вибірки, що забезпечує незсунені нормативні оцінки.Завдання з вільними розгорнутими відповідями | Збір і статистична обробка результатів тестування

Вітчизняна історія тестування | Категоріально-понятійний апарат тестування | Інструментарію та процедури контролю | класифікації тестів | Класифікації тестів за різними підставами | За ступенем орієнтованості. | Завдання закритого типу | Вимоги до завдань з вибором відповідей | Завдання на встановлення відповідності | Завдання на додаток |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати