Головна

УДК 355.1

ББК 68.4 (66.3)

Н 15

Рекомендовано до друку Науковою радою Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України

(протокол № 9 від 27 грудня 2013 р.)

Рецензенти: Баскаков Ю. Г., директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, кандидат економічних наук;
  Чубенко І. М., начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, генерал-майор.

Авторський колектив: Агаєв Н. А.; Афанасьєв А. О., Гайдулін О. О., Герасименко М. В., Глова Л. А., Глушук В. М., Грищенко В. П., Даценко О. П., Дузь-Крятченко О. П., Колодязна Н. В., Косєвцов В. О., Костенко Ю.І., Костяк Я. В., Кротиков В. П., Лобанов А. А., Малюга В. М., Мандрагеля В. А., Мараєва В. В., Панін В. В., Печенюк І. С., Соколов А. Ю, Топальський В. Л., Устименко О. В., Хлонь С.Є., Хруленко І. П., Цікра І. О., Шаблієнко С. М., Шевченко М. М., Щербінін О. М., Ясинська В. С.

 
 
Н 15


Навчальний посібник з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2014 навчальний рік/ Агаєв Н. А., Афанасьєв А. О., Гайдулін О. О. та ін. - Мін-во оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України / за заг. ред. Агаєва Н. А. - К.: ЦП «Компринт», 2013. - 272 с.

ISBN 978-617-7144-73-0

У посібнику відпрацьовані матеріали відповідно до тематики воєнно-ідеологічної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2014 навчальний рік.

Видання призначене для слухачів та керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки відповідно до категорій: офіцерського складу органів військового управління; офіцерського складу військових частин (кораблів), установ та організацій; сержантів (старшин) та солдатів (матросів) військової служби за контрактом, строкової військової служби військових частин (кораблів); військовослужбовців, які проходять загальновійськову підготовку молодого солдата (матроса).

За достовірність викладених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей відповідають автори матеріалів.

УДК 355.1

ББК 68.4 (66.3)

ISBN 978-617-7144-73-0© Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, 2014

 
 
 

ЗМІСТ

Вступ ...
Вступне слово Міністра оборони України ...
Розділ І. Нормативно-правові засади життєдіяльності ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ...  
Тема 1. Конституція та законодавство про військовий обов'язок і військову службу ...  
Тема 2. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України. Особливості їх реалізації у Збройних Силах України ...    
Тема 3. Європейський вибір України: актуальність, реалії, перспективи ...  
Тема 4. Основні засади державної політики щодо реагування на виклики та загрози сучасного світу ...  
Тема 5. Ідеологічна робота у Збройних Силах України ...
Тема 6. Військова служба за контрактом та особливості її проходження у Збройних Силах України ...  
Тема 7. Соціальна політика держави у Збройних Силах України ...
Тема 8. Ґендерна політика у Збройних Силах України ...
Тема 9. Вимоги Міжнародного гуманітарного права щодо правил поведінки військовослужбовця під час ведення бойових дій ...    
Тема 10. Основні напрями реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року ...  
Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОСНОВНI ФУНКЦIЇ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНIВ ВIЙСЬКОВОГО УПРАВЛIННЯ У СФЕРI ОБОРОНИ ...  
Тема 11. Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України ...  
Тема 12. Рада національної безпеки i оборони України ...
Тема 13. Структура Збройних Сил України ...
Тема 14. Система управління Збройними Силами України ...
Тема 15. Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління ...  
Розділ ІІІ. історичнА спадщина українського народу та його війська ...  
Тема 16. Військова історія України у стародавні часи ...
Тема 17. Військова справа княжої доби ...
Тема 18. Козаччина та її роль в українській історії ...
Тема 19. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького ...  
Тема 20. Українці у складі військових формувань Російської імперії ...  
Тема 21. Основні військові операції Першої світової війни на території України ...  
Тема 22. Збройна боротьба українського народу за державність у 1917-1921 рр. ...  
Тема 23. Україна і українці у Другій світовій війні ...
Тема 24. Партизанський рух на території України у роки Великої Вітчизняної війни ...  
Тема 25. Визволення України від німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни ...  
Тема 26. Український національно-визвольний рух у XX ст. ...
Тема 27. Воєначальники Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - гордість українського народу ...  
Тема 28. Розпад СРСР. Проголошення незалежності України ...
РОЗДІЛ IV. українА і світ ...
Тема 29. Історія та особливості формування території сучасної України у ХХ столітті ...  
Тема 30. Основні засади державної зовнішньої і внутрішньої політики. Соціальна спрямованість - головний пріоритет діяльності Президента України та Уряду держави (за матеріалами щорічного послання Президента України до Верховної Ради України) ...    
Тема 31. Причини виникнення та характер збройних конфліктів у світі на початку ХХІ століття ...  
Тема 32. Інформаційні війни. Шляхи та способи протидії негативному інформаційному впливу на свідомість та психіку особового складу ...    
Тема 33. Країни, що межують з Україною: політичний устрій та збройні сили ...  
Тема 34. Військове співробітництво України у сфері міжнародної безпеки ...  
Тема 35. Внесок українців у розвиток світової авіації та космонавтики ...  
Тема 36. Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки ...  
Тема 37. Досвід проходження військової служби за контрактом в іноземних арміях ...  
Тема 38. Релігія як складова духовної культури українського народу. Задоволення релігійних потреб - важливий чинник духовного виховання особового складу Збройних Сил України ...  
РОЗДІЛ V. ЗБРОЙНІ СИЛИ - ГАРАНТ СУВЕРЕНІТЕТУ, ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ УКРАЇНИ ...    
Тема 39. Створення Збройних Сил України ...
Тема 40. Військові традиції і ритуали у Збройних Силах України ...
Тема 41. Культура офіцера ...
Тема 42. Моральні засади офіцерської служби ...
Тема 43. Воїнський етикет і культура спілкування військовослужбовців ...  
Тема 44. Є така професія - Батьківщину захищати. Підготовка військових кадрів в Україні ...  
Тема 45. Патріотизм, вірність військовому обов'язку - важливі ціннісні орієнтири військовослужбовців ...  
Тема 46. Формування позитивного іміджу Збройних Сил України та привабливості військової служби ...  
ДОДАТКИ ...
Державні, професійні, релігійні свята, знаменні і пам'ятні дати в Україні ...  
Символіка Збройних Сил України ...
СПИСОК АВТОРІВ ...

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович

ЛЕБЕДЄВ Павло Валентинович | Генерал-полковник ЗАМАНА Володимир Михайлович | Вступне слово Міністра оборони України | Тема 1. Конституція та законодавство про військовий обов'язок і військову службу | Тема 2. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України. Особливості їх реалізації у Збройних Силах України | Тема 3. Європейський вибір України: актуальність, реалії, перспективи | На виклики та загрози сучасного світу | Тема 5. Ідеологічна робота у Збройних Силах України | Водночас, на рівні української держави засади ідеологічної роботи ще не набули узагальненого вигляду у конкретних нормативно-правових актах (законах, концепціях тощо). | Пропаганду - розповсюдження ідеології української держави з метою формування у населення певного світогляду, уявлень, що відображають інтереси нашого народу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати