Головна

Методичні рекомендації

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  4. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  5. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

1. В даному питанні необхідно звернути увагу на динамічність соціальних і культурних процесів в ХХ і ХХ1 століттях, на глобальні соціальні потрясіння (революції і світові війни), як соціальне тло сучасної західної культури. Періодизацію етапів розвитку сучасної західної культури доцільно побудувати відповідно до основних глобальними подіями історії: перший період - від початку ХХ століття до Жовтневої революції, другий період - між Першою і Другою світовими війнами, третій період - від закінчення Другої світової війни до початку 90-х років (крах СРСР), четвертий період - 90-і роки ХХ століття - наш час.

2. Розгляньте, які нові художні стилі, методи, напрямки з'явилися в західному мистецтві в ХХ столітті. Дайте поняття модернізму як широкого художнього течії, сформованого в 20-х роках 20 ст. Це своєрідне відображення духовної кризи і протиріччя буржуазного суспільства, індивідуалістичного свідомості. Підкресліть, що модернізм є протест як проти епігонських форм традиційного мистецтва, а з іншого - проти деструктивної бездуховності буржуазної культури. Зверніть увагу на такі течії модернізму, як постімпресіонізму, футуризм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм, натуралізм, примітивізм. Вони склалися на ранній стадії модернізму в рамках авангардизму. Розкажіть про нові тенденції в архітектурі та прикладному мистецтві, пов'язаних з домінантою конструктивно-технічної складової (конструктивізм, функціоналізм), про появу дизайну, пов'язаного з рівнем розвитку масового виробництва і процесом стандартизації. Після Другої світової війни з'являються нові течії модернізм (поп-арт, оп-арт, кінетичне, мінімальне, концептуальне мистецтво). Прослідкуйте розвиток і боротьбу гуманістичних і антигуманних тенденцій в сучасному західному мистецтві. Спеціально досліджуйте такі синкретичні види мистецтва, як кіно, телебачення, комп'ютерне мистецтво.

3. Розберіть сутність науково-технічної революції і її культурні наслідки. Зіставляючи сучасну НТР з науковими революціями минулого, визначте її найважливіші особливості (єдність революційних процесів в науці і техніці, перетворення науки в безпосередню продуктивну силу, загальний і глобальний характер НТР, радикальна зміна місця людини в системі виробництва). Зверніть увагу на головні наукові відкриття ХХ-початку ХХ1 століття і їх вплив на суспільство, культуру, спосіб життя сучасної людини. Проаналізуйте західну систему освіти і простежте її модернізацію на рубежі століть. Зупиніться на ролі традиційних релігій в західній духовній культурі і на їх модернізацію в ХХ столітті. Особливу увагу приділіть нетрадиційним релігійним рухам.

4. Встановіть головні риси сучасного західного інформаційного суспільства. Проаналізуйте появи глобалізації в області духовної і матеріальної культури. Розгляньте альтернативні моделі і способи культурної глобалізації. Детально зупиніться на причинах і проявах кризи сучасної західної культури: дегуманізація, бездуховність, технологізація, примітивізм, агресивність. Наведіть конкретні приклади прояву позитивних тенденцій розвитку інформаційного суспільства (розширене участь в суспільному житті, підвищення компетентності, поява нових професій і кваліфікації).

 Методичні рекомендації | Методичні рекомендації

Методичні рекомендації | Методичні рекомендації. | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації. | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати