На головну

Додаток 6

  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. ДОДАТОК
  6. Додаток
  7. Додаток 1

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБІТ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ"

Форма роботи Вид роботи Бали
Навчальна 1. Порушення термінів підготовки до лабораторних та лекцій 0,5
Самостійна 1. Порушення термінів виконання домашніх завдань 0,5
Індивідуально-консультативна 1. Порушення термінів виконання індивідуальних завдань: на 1 тиждень більше 1 тижня 0,5 1,0

9.ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основні:

1. Алексеев Н. С. Товароведение хозяйственных товаров. В 2-х томах. Т.1.- М.: Экономика, 1984. - 320 с.

2. Алексеев Н. С., Ганцов Ш. К., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. М. Эконо-мика.1988.- 109 с.

3. Дриц М. Е., Москалев М. А. Технология конструкционных материалов и материаловедение. М.: Высшая школа, 1990. - 447 с.

4. Ещенко В. Ф., Леженин Е. Д. Товароведение хозяйственных товаров. В 2-х томах. Т. 2. - М.: Экономика, 1984. - 400 с.

5. Закусілов А. П., Полікарпов І. С., Стадник Б. Я. Матеріалознавство і технологія виробництва товарів народного споживання. - К.: 1994. - 292с

6. Зіміна Н. К., Андрієнко В. М., Савчук Н. В. Матеріалознавство та технологія непродовольчих товарів:Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1998 р. с.114.

7. Федаева Н. И. Основы технологии производства товаров важнейших отраслей промышленности.- Гомель .-1995г.-152 с.

Додаткові:

8. Гинберг А. М., Хохлова Б. А. Технология важнейших отраслей промышленности. - М.: Высша школа, 1985.- 246с.

9. Общая химическая технология в двух частях. Под ред. И. П. Мухленова. Часть 1. Теоретические основы химической технологии. - М.: Высшая школа, 1984. - 288 с.

10. Плоткин М. Р. Основы промышленного производства. - М.: Высшая школа, 1977. - 304 с.

11. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Книга1.- М.: Высшая школа, 1989. - 244 с.

12. Технология тонкой керамики. Под ред. В. В. Коробкиной, Л. А. Визир. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 184 с.

13. Ченцова И. В. и др. Основы технологии важнейших отраслей промышленности. - Минск: Высшая школа, 1989.- 207с.Додаток 4 | ББК 30.606я73

НАПРИКЛАД, БУДОВА ФАРФОРА. | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 1 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 2 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 3 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 4 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 5 страница | ОТРИМАННЯ СКЛОМАСИ | Тонка груба | Додаток 1 | Додаток 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати