Головна

Додаток 3

  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. ДОДАТОК
  6. Додаток
  7. Додаток 1

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ІІІ ТА ІУ МОДУЛЯМИ

Форма навчальної роботи Види навчальної роботи Бали
І. Аудиторна    
І.1. Лекція 1. Відвідування лекції 0,5 за кожне заняття
2. Наявність конспекту лекції 0,5 за кожне заняття
І.2. Лабораторне заняття 1. Контроль підготовленості до лабораторного заняття (тестування, усне опитування, письмова контрольна робота тощо) 1,0 за кожне заняття
2. Контроль за результатами лабораторного заняття (тестування, усне опитування, письмова контрольна робота, опис зразків тощо) 1,0 за кожне заняття
3. Виконання завдань лабораторного заняття (наявність звіту) 1,0 за кожне заняття
4. Захист результатів виконаних завдань лабораторного заняття 1,0 за кожне заняття
ІІ. Самостійна та індивідуально-консультативна робота 1. Захист індивідуальних завдань (тестування, усне опитування, письмова контрольна робота). Всього 6 завдань. 1,5 за кожне завдання
2. Виконання домашніх завдань, передбачених робочою з програмою дисципліни (конспект питань підсумкового контролю). Всього 75 питань. 10,0 за всі питання
Підсумковий модульний контроль ПМР - підсумкова модульна робота. Всього 2 роботи. 4,0 за кожну роботу
Підсумковий контроль Іспит (білет містить чотири питання по 10 балів)


Додаток 1 | Додаток 4

ПАРАМЕТРИ ГРАТКИ. 5 страница | ГИПОТЕЗИ СТРУКТУРИ СКЛА. | НАПРИКЛАД, БУДОВА ФАРФОРА. | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 1 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 2 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 3 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 4 страница | БУДОВА ДЕРЕВИНИ. 5 страница | ОТРИМАННЯ СКЛОМАСИ | Тонка груба |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати