Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності | Мабуть, жоден засіб самозахисту не викликає сьогодні у світі такого ажіотажу, як електрошокери. | Для зґвалтування потрібно 4 чинники, які формують небезпечну ситуацію: місце, агресор, жертва, обставини. | Тероризм - це метод, за допомогою якого організована група або партія прагне досягти проголошеної нею мети через систематичне використання насильства. | Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту. | Дії громадян при захопленні транспортного засобу | Автономне існування людини в навколишньому середовищі | Основи корпоративної безпеки | Об'єкту економіки | Об'єкту економіки |

загрузка...
загрузка...
На головну

Концепція ООН про сталий людський розвиток

  1. P о з д і л і!. Розвиток психіки
  2. Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокріта. Гіппократ і вчення про темпераменти
  3. Виникнення держави і її розвиток

З розвитком цивілізації людство, набуваючи знання, підвищує свій рівень безпеки. Це відбувається завдяки розвитку медицини, розв'язанню проблем безпеки на виробництві, створенню індивідуальних засобів захисту. Але водночас із зусиллями людей, спрямованими на власну безпеку, можна навести багато прикладів, коли катастрофи ХХ століття можна розглядати не інакше, як війну на знищення, яку оголосила сучасна цивілізація самому феномену людини.

Людство, не уміючи користуватися величезним науково-технічним потенціалом, яким воно оволоділо, порушило біологічний кругообіг речовин у природі, пошкодило її регенераційні механізми, тобто механізми відновлення, тому почалося руйнування навколишнього середовища (саме звідси дуже часті землетруси, повені, різкі зміни клімату у різних частинах Землі). Виникла загроза повільного вимирання людства.

Глобального характеру набули екологічні проблеми: через забруднення навколишнього середовища, втручання людини в природу відбулося порушення озонового шару, посилення парникового ефекту, кислотні дощі, забруднення Світового океану, зниження родючості ґрунтів, деградація лісів та ландшафтів, зменшення біологічного різноманіття, виникнення пустель; а також проблеми соціального характеру: епідемії інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СНІД, наркоманія.

Порушення озонового шару. Озоновий екран на висоті 25 км від поверхні Землі захищає людство від ультрафіолетового випромінювання, яке руйнує молекули білка та ДНК, що спричиняє ракові захворювання і катаракти. За останні 10 років озоновий шар зменшився на 8%, над полярними шапками - озонові діри. Руйнують його фреони, що використовуються в холодильниках, кондиціонерах повітря, теплових насосах, а також для очищення електронних пристроїв і виготовлення твердих полістиролових ізоляційних матеріалів, в деяких країнах їх застосовують в газових балончиках.

Кислотні опади - це дощі, тумани, сніг. Вони виникають при сполученні оксидів сірки та азоту з парою води внаслідок роботи вугільних електростанцій, транспорту і промислових підприємств. Проходячи через грунт, ці опади вимивають алюміній та важкі метали від чого гинуть риби, тварини та рослини. Від кислотних опадів гинуть риби в озерах та річках не тільки гинуть, але й не можуть розмножуватися; деградують ліси, забруднюються поверхневі і ґрунтові води.

Виникнення пустель спричиняється ерозією, вимиванням з ґрунту родючого шару, внаслідок чого залишається тільки пісок. Пустелі виникають і через стихії (природні та посилені людиною), вирубування лісів, часту оранку, перевипас худоби, засолення ґрунтів внаслідок зрошення.

Парниковий ефект спричиняє значне потепління на 4,5-5,50 С і танення льодовиків, затоплення величезних площ землі, спекотне літо, зменшення опадів на 40%, збільшення випаровування, пересихання ґрунтів через збільшення надходження вуглекислого газу в атмосферу внаслідок вирубування лісів, використання викопного палива.

Глобальними для людства стали вибухи на АЕС.

Найбільшою аварією з усіх аварій на АЕС, які пам'ятає людство був атомний вибух 26 квітня 1986 р. у Чорнобилі, у 300 разів більшої потужності, ніж атомна бомба, скинута на Хіросіму. З цим вибухом світ вступив в епоху ядерної біди. Радіаційне забруднення величезних територій та водоймищ, міст і сіл, вплив радіонуклідів на мільйони людей, які тривало проживають на за брудне них територіях, бо їм нікуди подітися, дозволяє назвати масштаби Чорнобильської катастрофи глобальними, а ситуацію надзвичайною.

В даний час проводяться спеціальні дослідження та виконання заходів, які б призвели до збереження рівноваги в природі та задовольнили вимоги до умов життя, які весь час зростають. В цьому напрямку роботи першими отримали всесвітнє визнання праці Римського клубу, створеного у 1968 р. У 1983 р. Генеральна Асамблея ООН створила Міжнародну комісію по навколишньому середовищу. ООН - це організація об'єднаних націй. 21 жовтня 2011 року відзначено день ООН. Статут ООН гласить: «... Ми, народи об'єднаних націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні покоління від лихоліть війни... і знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості...»

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН, яка висунула Концепцію сталого розвитку світового співтовариства. Конференція прийняла документ «Порядок денний ХХІ століття» та зробила висновок про необхідність глобального партнерства держав для досягнення стабільного соціального, економічного та екологічного розвитку суспільства. В Концепції ООН «Про сталий людський розвиток» викладені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини. Безпека людини - невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму розвитку людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток» - такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Адже безпека людини є загальною категорією, яка характеризує забезпечення життєдіяльності людини будь-якої країни. Глобальна загроза безпеці людей виникає внаслідок того, що національні катастрофи, як правило, виходять за межі державних кордонів. Жодна країна не може ізолюватися від цілого світу, тобто глобальна стабільність усієї біосфери залежить від цілісності біологічних і фізичних природних систем кожної країни, її здатності захищати своє навколишнє середовище.

ООН у рамках цільових програм координує сама та спрямовує зусилля світового співтовариства на вирішення зазначених проблем.

Україна у 2000 р. заявила про підтримку Концепції сталого розвитку світового співтовариства. Одним із ключових завдань державної політики України на найближчу перспективу, визначених в Посланні Президента до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та політичного розвитку на 2000-2004 роки», в Указі Президента від 09.02.2001 р. №80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», у Програмі діяльності Кабінету Міністрів «Реформи заради добробуту» у прийнятому Верховною Радою проекті Закону «Про Концепцію сталого розвитку в Україні» є зниження рівня техногенно-екологічних ризиків та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Адже реалізація Концепції сталого розвитку неможлива без підготовки людини до активної участі у забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, що динамічно змінюється. Успіх цього задуму можливий лише за умови усвідомлення кожною людиною, що безпека її власного життя і безпека всього людства полягає у формування чітких світоглядних засад. Бо від знань людини, її ефективних дій, правильності рішень, моральних принципів залежить, чи вдасться вберегти життя на Землі. Саме розвиток усіх ланок освіти з питань безпеки людини надасть кожній людині можливість зрозуміти важливість свого гармонійного існування в навколишньому середовищі, а також навчить приймати правильні рішення в умовах виникнення різного роду небезпек.

Саме освіта є тією галуззю вітчизняного господарювання, яка спроможна докорінно поліпшити безпечне існування нашого суспільства. Безумовно, що освіченість нації - безпека нації.

На основі досвіду міжнародних і українських науковців у сфері безпеки життєдіяльності в Україні розроблена і прийнята Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» (БЖДЛ).

Згідно із Концепцією, основними завданнями освіти з БЖДЛ є:

- формування культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо;

- забезпечення певного стану індивідуальної захищеності людини шляхом формування і розвитку тих якостей особи, що сприяють розвитку безпеки, а також необхідних знань та умінь;

- інтенсифікація методичної, наукової та інших форм освітянської роботи з напряму БЖДЛ як у закладах освіти, так і поза ними;

- сприяння підвищенню ефективності роботи державної системи з безпеки населення шляхом навчання і підготовки людей до їх адекватної взаємодії, активної позиції щодо вдосконалення державної системи, у тому числі - у законодавчій сфері;

- удосконалення управління освітою всіх верств населення за критеріями напряму БЖДЛ.

 Особливості безпеки бізнесу за профілем підприємства | Вплив на людину забруднення навколишнього середовища
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати