На головну

введення тексту

  1. IV. Доповніть пропозиції словами з тексту.
  2. IV. Заповніть пропуски словами з тексту.
  3. VI. Переведіть на англійську мову. Перевірте себе за довідковим граматичному матеріалу і текстам.
  4. XVIII. Переведіть на англійську мову. Перевірте себе за довідковим граматичному матеріалу і текстам.
  5. Аргументація. Полемічна структура тексту.
  6. Б) Виділення фрагмента тексту
  7. Залежно від змісту і внутрішньої організації розрізняються три типи викладу змісту і відповідні їм три типи тексту: опис, міркування, розповідь.

Текст, поміщений в робочий лист, містить коментарі та описи і призначений для ознайомлення, а не для використання в розрахунках. Текстовий блок створюється натисканням кнопки з буквою А на панелі інструментів або за допомогою команди Insert > Text Region (Вставка> Текстовий блок).

Іноді потрібно вбудувати формулу всередину текстового блоку. Для цього служить команда Insert > Math Region (Вставка > Формула).

Форматування формул і тексту

Для форматування формул і тексту в програмі MathCad використовується панель інструментів Formatting (Форматування). З її допомогою можна індивідуально відформатувати будь-яку формулу або текстовий блок, задавши гарнітуру і розмір шрифту, а також, курсивне або підкреслене накреслення символів. У текстових блоках можна також задавати тип вирівнювання і застосовувати маркіровані і нумеровані списки.

Як засоби автоматизації використовуються стилі оформлення. Вибрати стиль оформлення текстового блоку або елементу формули можна зі списку Style (на панелі інструментів Formatting (Форматування). Стиль оформленіяімені змінної враховується при її визначенні. Так, змінні х и х розглядаються як різні і не взаємозамінні.|

Видавничої ради ОрелГТУ | ВСТУП | ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ MathCAD. побудова графіків | | Завдання 1.3. Для даної матриці М | | РІШЕННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ. РІШЕННЯ нелінійних рівнянь | ітераційні методи | метод дотичних | інтерполяція функцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати