Головна

ВСТУП

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ.
  5. I. Вступ.
  6. I. Вступ.
  7. I. Вступ.

Практично у всіх науках про природу, живої та неживої, про суспільство побудова і використання моделей є потужним знаряддям пізнання. Реальні об'єкти і процеси бувають настільки багатогранні і складні, що кращим способом їх вивчення часто є побудова моделі, що відображає лише якусь грань реальності і тому багато разів більш простий, ніж ця реальність, і дослідження цієї моделі. Модель є представленням об'єкта в деякій формі, відмінній від форми його реального існування. Математична модель висловлює суттєві риси об'єкта або процесу мовою рівнянь та інших математичних засобів.

Можливості аналітичних методів вирішення складних математичних задач дуже обмежені, і, як правило, ці методи набагато складніше чисельних. Тому в даному практикумі наведено чисельні методи, реалізовані на комп'ютерах. Однак комп'ютери при математичному моделюванні використовуються не тільки для чисельних розрахунків, але і для аналітичних перетворень. Результат аналітичного дослідження математичної моделі часто буває виражений настільки складною формулою, що при погляді на неї неможливо уявити описуваний процес. Цю формулу потрібно представити графічно, проілюструвати в динаміці.

До програм, що дозволяє виконувати такі завдання, відноситься система MathCad, яка представляє собою автоматизовану систему, що дозволяє динамічно обробляти дані в числовому і аналітичному (формульному) вигляді. Програма MathCad поєднує в собі можливості проведення розрахунків і підготовки форматованих наукових і технічних документів.

Даний лабораторний практикум містить теоретичний матеріал про принципи роботи в програмі MathCad, короткі відомості з обчислювальної математики, а також завдання до лабораторних робіт.

Метою виконання завдань є отримання і закріплення навичок вирішення прикладних завдань з використанням програми MathCad.Видавничої ради ОрелГТУ | ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ MathCAD. побудова графіків

| введення тексту | | | Завдання 1.3. Для даної матриці М | | РІШЕННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ. РІШЕННЯ нелінійних рівнянь | ітераційні методи | метод дотичних | інтерполяція функцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати