Головна

Рішення.

  1. Віра у воскресіння.
  2. Штучне початкове рішення. Метод великих штрафів.
  3. Матричне рішення. формули Крамера
  4. Постановка задачі та її рішення. формалізація
  5. Проміжне судове рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

Знайдемо, наприклад, кут між ребром AS і площиною ABC.

Оскільки AO - проекція AS на площину підстави і cos? (AO, AS) =  , То ? (AO, AS) = arccos  . Отже, ? (AS, ABC) = arccos .

Завдання 3. У правильної чотирикутної піраміді SABCD (S - вершина), сторона підстави якої дорівнює a, А бічне ребро l, Знайти відстань між прямою AB і площиною SCD.

Рішення.Пряма AB паралельна площині SCD (AB || CD). Проведемо площину через вершину S і середини До і М ребер AB і CD. Ця площина перпендикулярна площині SCD. Перпендикуляр KN до прямої SM є перпендикуляром і до площини SCD. Його довжина дорівнює шуканого відстані. Висоти бічних граней піраміди рівні:  , висота  . Висловлюючи площа рівнобедреного трикутника SKN двома способами  , З останнього рівності отримуємо

Завдання 4. У ромбі АВСD кут А дорівнює 60 °, сторона ромба дорівнює 4. Пряма АЕ перпендикулярна площині ромба. Відстань від точки Е до прямої DC дорівнює 4. Знайти квадрат відстані від точки А до площини ЕDC.Рішення. | Рішення.

Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Зразок виконання завдання. | Зразок виконання будівлі. | Вимоги до знань і вмінь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати