На головну

Вимоги до знань і вмінь

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
  3. II. Вимоги до редакційно-технічного оформлення реферату
  4. III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ
  5. IV. Контрольні ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КВИТКИ (ЗАВДАННЯ) І ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
  6. V. Порядок проведення Конкурсу та вимоги до конкурсних робіт

Студент повинен:

мати уявлення:

- Про миттєвої швидкості нерівномірного прямолінійного руху, про

швидкості зміни функції;

- Про похідні вищих порядків;

- Про диференціалі функції, про застосування диференціала до наближених обчислень;

- Про найбільшому і найменшому значенні функції на відрізку, про застосування екстремумів до вирішення прикладних завдань;

- Про межі послідовності.

знати:

- Означення похідної, її геометричний і фізичний зміст;

- Алгоритм знаходження похідної в загальному вигляді;

- Правила і формули диференціювання функцій, перерахованих в змісті навчального матеріалу;

- Формулу для знаходження похідної складної функції;

- Рівняння дотичної, кутового коефіцієнта дотичної;

- Визначення диференціала функції;

- Визначення другої похідної, її фізичний зміст;

- Правила знаходження інтервалів монотонності, екстремумів функції, проміжків опуклості і угнутості графіків функцій;

- Загальну схему побудови графіків функцій за допомогою похідної;

- Правило знаходження найбільшого і найменшого значення функцій на проміжку;

- Визначення первісної функції, невизначеного інтеграла, властивості невизначеного інтеграла;

- Таблицю основних формул інтегрування;

- Визначення певного інтеграла, його властивості, геометричний сенс певного інтеграла;

- Формулу Ньютона-Лейбніца.

вміти:

- Знаходити суму нескінченно-спадної геометричної прогресії;

- Обчислювати похідні та первісні елементарних функцій, застосовуючи правила обчислення похідних і первісних, використовуючи довідкові матеріали;

- Використовувати похідну для вивчення властивостей функцій і побудови графіків;

- Вирішувати завдання із застосуванням рівняння дотичної до графіка функції;

- Застосовувати похідну для проведення наближених обчислень;

- Вирішувати завдання прикладного характеру на знаходження найбільшого і найменшого значення, на знаходження швидкості і прискорення;

- Обчислювати визначений інтеграл за допомогою основних властивостей і за формулою Ньютона-Лейбніца;

- Вирішувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла;

- Обчислювати в найпростіших випадках площі і обсяги з використанням певного інтеграла.

 Види самостійної роботи студентів. | Зразок виконання завдання.

ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ | Вимоги до знань і вмінь | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Зразок виконання будівлі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати