Головна

ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

  1. Cтроковие функції
  2. I. Використання користувальницької підпрограми-функції
  3. I. Хімічні властивості білків
  4. II-2.5.3. Способи завдання цільової функції

Вимоги до знань і вмінь

Студент повинен:

Мати уявлення:

- Про різні способи завдання функції;

- Про зрушення і деформації графіка функції;

- Про нескінченно малої і нескінченно великою величиною і їх зв'язку.

знати:

- Визначення функції, складної і зворотної функції;

- Властивості функції (монотонність, обмеженість, чіткість, нечіткість, періодичність, безперервність);

- Визначення границі функції в точці і властивості меж;

- Властивості степеневої, показникової, логарифмічної та тригонометричних функцій.

вміти:

- Знаходити область визначення функції;

- Знаходити значення функції, заданої аналітично або графічно, за значенням аргументу і навпаки;

- Обчислювати значення функції по заданому значенню аргументу при різних способах завдання функції;

- Визначати основні властивості числових функцій, ілюструвати їх на графіках;

- Будувати графіки вивчених функцій, ілюструвати за графіком властивості елементарних функцій;

- Використовувати поняття функції для опису і аналізу залежностей величин;

- Визначати безперервність функції в точці;

- Виконувати найпростіші перетворення графіків функцій;

- Розв'язувати рівняння, системи рівнянь, нерівності, використовуючи

властивості і графіки функцій.Вирішити завдання. | Зразок виконання завдання

Види самостійних робіт | ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ | Вимоги до знань і вмінь | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Вимоги до знань і вмінь | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Зразок виконання завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати