На головну

Вимоги до знань і вмінь

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
  3. II. Вимоги до редакційно-технічного оформлення реферату
  4. III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ
  5. IV. Контрольні ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КВИТКИ (ЗАВДАННЯ) І ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
  6. V. Порядок проведення Конкурсу та вимоги до конкурсних робіт

Студент повинен:

Мати уявлення:

- Про Радіан вимірі кутів;

- Про зворотні тригонометричні функції;

- Про рішення тригонометричних нерівностей;

знати:

- Визначення радіана і градуси;

- Визначення синуса, косинуса, тангенса і котангенс числа;

- Основні формули тригонометрії, перераховані в змісті матеріалу;

- Значення тригонометричних функцій (табличних) аргументів;

- Формули співвідношень між тригонометричними функціями одного аргументу;

- Формули суми і різниці двох аргументів;

- Формули теорем складання;

- Формули приведення, подвійного і половинного аргументу;

- Формули перетворення суми і різниці однойменних тригонометричних функцій у добуток і назад;

- Формули вирішення найпростіших тригонометричних рівнянь і нерівностей;

- Способи вирішення найпростіших тригонометричних рівнянь і нерівностей.

вміти:

- Обчислювати значення тригонометричних функцій по заданому аргументу;

- Знаходити по заданій тригонометричної функції інші тригонометричні функції;

- Перетворювати тригонометричні вирази, використовуючи тригонометричні формули;

- Застосовувати формули приведення, формули подвійного і половинного аргументу, формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток при виконанні перетворень тригонометричних виразів та доведенні тотожностей;

- Вирішувати найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності, а також нескладні рівняння, що водяться до найпростіших за допомогою тригонометричних формул.Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання.

Види самостійних робіт | ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ | Вимоги до знань і вмінь | Види самостійної роботи студентів. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Зразок виконання завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати