На головну

Види самостійної роботи студентів.

  1. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  2. II Методика виконання роботи
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи.
  6. II Методика проведення роботи
  7. II Методика проведення роботи

1. Робота над навчальним матеріалом: читання тексту, конспектування тексту.

- Алімов Ш. А. та ін. «Алгебра і початки аналізу», підручник 10-11 кл. загальноосвітніх установ. Вид. -М: Просвещение, 2015 року, стр.3-10.

- Башмаков М. І. Математика: підручник для установ поч. і середовищ. проф. освіти. - М .: Видавничий центр «Академія», 2012 стор. 5-19.

- Додаток 1 (Теорія порівнянь, теорія багаточленів, комплексні числа)

2. Відповіді на контрольні питання.

1. Які числа утворюють безліч дійсних чисел?

2. Які числа називаються раціональними?

3. Які числа називаються ірраціональними?

4. Сформулюйте правило округлення чисел.

5. Що називається модулем дійсного числа?

6. Що називається абсолютною похибкою числа?

7. Що називається відносною похибкою числа?

8. Коли говорять, що число a ділиться на число b?

9. Що називається приватним відділення числа a на b?

10. Що можна сказати про числах a и b, Якщо вони ділять один на одного?

11. Які числа називаються равноостаточнимі при розподілі на ціле число m?

12. Яке необхідна і достатня умова порівнянності чисел з даного модуля?

13. За яким модулю можна порівняти всі цілі числа?

14. Як визначити, чи можна порівняти числа з даного модуля?

15. Наведіть приклади цілих чисел, які можна порівняти по модулю 8?

16. Які числа називаються комплексними?

17. Що називається модулем комплексного числа?

18. Які комплексні числа називаються сполученими?

19. Тригонометрична форма комплексного числа.

20. Показова форма комплексного числа?

21. Сформулюйте правила дій над комплексними числами?

22. Що називається многочленом від однієї змінної?

23. Що називається коренем многочлена?

24. Які многочлени називаються рівними?

25. Як знайти залишок від ділення многочлена на многочлен?

26. Як знайти коріння многочлена?

3. Рішення задач і вправ.

1. Виконати дії:

2.

3. Виконати дії. Отриманий результат записати у вигляді десяткового дробу з точністю до сотих часток.

4.

5. Округлите число 27,0915 до сотих часток і знайдіть абсолютну і відносну похибку наближення.

6. За відомою відносної похибки наближеного числа знайти його абсолютну похибку і кордони, в яких укладено саме число: х = 100; ? = 0,5%

7. При вимірюванні довжини одного відрізка з точністю до 0,004 м, було знайдено значення 4,36 м, а при вимірюванні довжини іншого відрізка з точністю до 0,05 см отримано 10,5 см. Яке вимір за своєю якістю краще?

8. Чи всі числа з даної послідовності є порівнянними за модулем 6:

-27; -9; 0; 9; 69; 669; 430. Чому?

9. Як записати умову  у вигляді рівності з параметром?

10. Виконати дії

1.  5.

2.  6.

3.  7.

4.  8.

11. Уявити в алгебраїчній формі комплексне число.

12. Уявити в тригонометричної формі комплексне число.

- + i

-1 - i

13. Знайти частка двох чисел Z1= cos + i· sin ,Z2 = cos + i· sin .

14. Знайти добуток чисел Z1= 2 · (cos + i· sin  ), Z2 = cos + i· sin .

15.

4. Робота з обчислювальними засобами.

5. Підготувати доповідь на тему «З історії комплексних чисел».

 Вимоги до знань і вмінь | Вимоги до знань і вмінь

Види самостійних робіт | ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ | Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Зразок виконання завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати