На головну

Вимоги до знань і вмінь

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
  3. II. Вимоги до редакційно-технічного оформлення реферату
  4. III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ
  5. IV. Контрольні ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КВИТКИ (ЗАВДАННЯ) І ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
  6. V. Порядок проведення Конкурсу та вимоги до конкурсних робіт

Студент повинен:

Мати уявлення:

- Про роль і місце математики в сучасному світі, спільності її понять

і уявлень.

знати:

- Визначення дійсних і комплексних чисел;

- Визначення абсолютної і відносної похибки;

- Формули розкладання квадратного тричлена на множники;

- Геометричну інтерпретацію комплексного числа;

- Правила дій над комплексними числами в алгебраїчній і

тригонометричної формах;

- Формули скороченого множення;

- Біном Ньютона;

- Способи розв'язання систем лінійних рівнянь.

вміти:

- Виконувати арифметичні дії над числами, поєднання усні

і письмові прийоми;

- Знаходити наближені значення величин і погрішності

обчислень (абсолютна і відносна); порівнювати числові

вираження;

- Застосовувати поняття, пов'язані з делимостью цілих чисел при

рішенні математичних задач;

- Знаходити корені многочленів з однією змінною. розкладати

многочлени на множники;

- Виконувати дії з комплексними числами. користуватися

геометричній інтерпретацією комплексних чисел;

- Знаходити комплексні числа рівнянь з дійсними

коефіцієнтами;

- Використовувати при необхідності обчислювальні пристрої;

- Користуватися оцінкою і прикладної при практичних розрахункахВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ | Види самостійної роботи студентів.

Види самостійних робіт | Вимоги до знань і вмінь | Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Зразок виконання завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати