Головна

ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

  1. B яких випадках допускається зміна державного контракту на виконання НДР, ДКР і технологічних робіт для державних потреб?
  2. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи
  6. II Методика виконання роботи.

по предмету ОУП.06 Математика: алгебра, почала математичного аналізу, геометрія.

спеціальності

09.02.02 «Комп'ютерні мережі», 11.02.09 «Багатоканальні телекомунікаційні системи»

курс

 №модуля  Назва модуля  Кількість годин  Види занятійвнеаудіторной роботи студента  література
 1.  Алгебра.  Рішення задачПрібліженное значення величини і похибки прібліженій.Комплексние числа. Властивості ступеня з дійсним показником. Основне логаріфміческоетождество. Перехід до нового основи. Формули половинного кута. Перетворення суми тригонометричних функцій у добуток і добутку в сумму.ПроектПрімененіе тригонометрії в професійній деятельності.Реферат Область визначення і область значень зворотної функції. Зворотні тригонометричні функції. Великі вчені математики давнини.  Алімов Ш. а. та ін. «Алгебра і початки аналізу», підручник 10-11 кл. загальноосвітніх установ. Вид. -М: Просвещение, 2012, стр.3-10.Башмаков М. і. Математика: підручник для установ поч. і середовищ. проф. освіти. - М .: Видавничий центр «Академія», 2012, стор. 5-19.Богомолов Н. в., Самойленко П. і. Математика, навч. для ссузов, М .: Дрофа, 2005, с. 8-38.
 2.  Почала математичного аналізу.  ПроектДіфференцірованіе і інтегрування в професійній деятельності.Решеніе завдань диференціального й інтегрального числення за допомогою Excel та Mathcad.Іспользованіе методів наближеного інтегрування і диференціювання в професійній деятельності.Решеніе задачПрібліженное значення величини і похибки прібліженій.Комплексние числа. Властивості ступеня з дійсним показником. Основне логаріфміческоетождество. Перехід до нового основи. Формули половинного кута. Перетворення суми тригонометричних функцій у добуток і добутку в сумму.Реферат Історія розвитку поняття похідної. Засновники теорії математичного аналізу. Великі математики 15-18 століття. Великі математики 20 століття.  Алімов Ш. а. та ін. «Алгебра і початки аналізу», підручник 10-11 кл. загальноосвітніх установ. Вид. -М: Просвещение, 2006, с. 17-35, 88-98.Башмаков М. і. «Математика», підручник для 10 кл. (базовий рівень). М: Изд. «Академія», 2008, с. 10-34.Башмаков М. і. Математика: підручник для установ поч. і середовищ. проф. освіти. - М .: Видавничий центр «Академія», 2012 стор. 24-38.
 3.  геометрія  Самостійна робота: ПроектПрімененіе векторного методу в рішенні задач професійної деятельності.Решеніе задачПлощадь ортогональної проекції. Розгортка. Багатогранні кути. Опуклі багатогранники. Теорема Ейлера. Похила. Усічена піраміда. Призмі і піраміді. Усічений конус. Осьові перетину і перетину, паралельні основи. Дотична площину до сфери. Площина і прямая.РефератВекторний метод і рішення стереометричних задач.  Алімов Ш. а. та ін. «Алгебра і початки аналізу», підручник 10-11 кл. загальноосвітніх установ. Вид. -М: Просвещение, 2006 року, стр.126-192.Башмаков М. і. «Математика», підручник для 10 кл. (базовий рівень). М: Изд. «Академія», 2008, с. 171-218.Башмаков М. і. Математика: підручник для установ поч. і середовищ. проф. освіти. - М .: Видавничий центр «Академія», 2012 стор. 91-119.Богомолов Н. в., Самойленко П. і. Математика, навч. для ссузов, М .: Дрофа, 2005, с. 129-192.
 РАЗОМ    Види самостійних робіт | Вимоги до знань і вмінь

Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь | Вимоги до знань і вмінь | Вирішити завдання. | ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ | Зразок виконання завдання | Види самостійної роботи студентів. | Види самостійної роботи студентів. | Вимоги до знань і вмінь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати