На головну

Порядок виконання роботи

  1. B. Внепарламентский способ порядок пересмотра Конституции РФ
  2. Die Stellensuche - пошук місця роботи
  3. Die Wortfolge im deutschen Satz. (Порядок слов в немецком предложении).
  4. II Порядок исправления ошибок
  5. III. Порядок выполнения работы.
  6. III. Порядок выполнения работы.

Для заданої центрування моделі літака ( ) отримати експериментальне значення коефіцієнта поздовжнього моменту в діапазоні кута атаки .

Збільшити центрування моделі в два рази ( ) і повторити експеримент для тих же кутів атаки і того ж режиму роботи аеродинамічної труби.

4. Результати дослідження та їх аналіз

За отриманими значеннями коефіцієнтів поздовжнього моменту розрахувати за висловом

(6.4)

(де - поточне значення еквівалентної осьової сили на даному куті атаки) , будуються залежності .

Для кожної центровки ( и ) графічно визначити похідні і за відомим значенням похідної визначити значення ступеня поздовжньої статичної стійкості моделі літака, користуючись наступним виразом:

. (6.5)

Обчислити відносну координату фокуса

(6.6) яка повинна бити однаковою для розглянутих центровок моделі.

Порівняльні величини похідних і та їх знаків щодо координат фокуса, а також судження про поздовжню статичну стійкість моделі літака при двох розглянутих центруваннях відобразити у висновках з лабораторної роботи.

Контрольні запитання

1. Що називається аеродинамічним фокусом літака?

2. Чому виникає на літальному апараті поздовжній момент?

3. Написати і пояснити вираз поздовжнього моменту.

4. Відобразити залежності і , пояснити їх характер і характерні точки.

5. Що називається поздовжньою статичною стійкістю літака?

6. Що називається запасом і ступенем поздовжньої статичної стійкості?

7. Назвати і пояснити всі умови поздовжньої статичної стійкості.

8. Як впливає стрілоподібність крила на поздовжню статичну стійкість?

9. Як впливає горизонтальне оперення на координату фокусу літака?

10. Як впливає відхилення рулів на поздовжній момент літака?

11. Пояснити фізичну сутність впливу числа М на координату фокуса.

12. Пояснити фізичну сутність впливу кута атаки на координату фокуса.

13. Як зміниться залежність , якщо координата центра ваги збільшиться чи зменшиться.

14. Як впливає балансування літака на підйомну силу і аеродинамічну якість літака.Лабораторна робота №6 | Лабораторна робота №7

Порядок виконання роботи | Лабораторна робота №2 | Умови эксперименту | Порядок виконання роботи | Протокол лабораторного заняття 3 | Протокол испытаний | Лабораторна робота №4 | Порядок виконання роботи | Протокол лабораторного заняття 4 | Лабораторна робота №5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати