Головна

Порядок виконання роботи

  1. B. Внепарламентский способ порядок пересмотра Конституции РФ
  2. Die Stellensuche - пошук місця роботи
  3. Die Wortfolge im deutschen Satz. (Порядок слов в немецком предложении).
  4. II Порядок исправления ошибок
  5. III. Порядок выполнения работы.
  6. III. Порядок выполнения работы.

В аеродинамічній трубі АT-1 провести дослідження аеродинамічних характеристик (коефіцієнтів сy і сx) моделі корпусу в діапазоні кутів атаки . Коефіцієнти сy і сx для кожного кута атаки визначаються наступними співвідношеннями:

(4.10)

(4.11)

Використовуючи вирази (4.10) і (4.11), розрахувати для всіх розглянутих кутів атаки лінійні і нелінійні складові коефіцієнтів сy.

Визначити швидкість V і число М, при яких проводилося дослідження в дозвуковій аеродинамічній трубі.

Рис.4.3. Залежність корпуса   Рис.4.4. Залежність корпуса

Рис.4.5. Залежність корпуса

У надзвуковій аеродинамічній трубі CT-I отримати значення коефіцієнтів сxo моделі корпусу при числах М = 1.5; 2.2; 2.5 (кут атаки = 0). Коефіцієнт сxo визначається виразом:

(4.12)

(тут Х0 - сила лобового опору моделі корпусу при = 0).

4. Результати дослідження та їх аналіз

За отриманими в результаті експерименту значенням коефіцієнтів сy і сx для дозвукових швидкостей побудувати графіки залежностей і (рис. 4.3 і 4.4). Звернути при цьому увагу на нелінійний характер залежності (починаючи з ). На цей же графік нанести розраховані за виразами (4.10) і (4.11) залежності лінійної і нелінійної складових коефіцієнта сy. Теоретичну і експериментальну залежність порівняти.

На графіку (рис. 4.3) показати складові сxo і с. За отриманими в результаті експерименту значенням коефіцієнта сxo для надзвукових швидкостей і значенням сxo для дозвукових швидкостей (див. рис. 4.4) побудувати графік залежності (pиc. 4.5). Оцінити, у скільки разів коефіцієнт сxo більше на надзвукових швидкостях в порівнянні з дозвуковими.

За результатами порівнянь зробити виводь.

Контрольні запитання

1. Назвати і пояснити основні геометричні характеристики корпусів.

2. Пояснювати фізичний зміст утворення опору тіла обертання при дозвуковій швидкості; при надзвуковій швидкості

3. Як утворюється підйомна сила тіла обертання при дозвуковій і при надзвуковій швидкості?

4. Написати і пояснити теоретичний вираз лінійної складової коефіцієнта Cy; нелінійної складової коефіцієнта сy.

5. Зобразити і пояснити графік залежності корпусу у вигляді тіла обертання.

6. Відобразити і пояснити графік залежності тіла обертання із загостреною головною частиною.

7. Як впливає форма головної частини корпусу на лобовий опір?

8. Пояснити фізичний зміст утворення донного опору.

9. Відобразити і пояснити фізичну картину обтікання загостреного і затупленого тіла обертання з хвостовою частиною у вигляді усіченого конуса.

 Лабораторна робота №4 | Протокол лабораторного заняття 4

Лабораторна робота №1 | Порядок виконання роботи | Лабораторна робота №2 | Умови эксперименту | Порядок виконання роботи | Протокол лабораторного заняття 3 | Протокол испытаний | Лабораторна робота №5 | Лабораторна робота №6 | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати