На головну

Порядок виконання роботи

  1. B. Внепарламентский способ порядок пересмотра Конституции РФ
  2. Die Stellensuche - пошук місця роботи
  3. Die Wortfolge im deutschen Satz. (Порядок слов в немецком предложении).
  4. II Порядок исправления ошибок
  5. III. Порядок выполнения работы.
  6. III. Порядок выполнения работы.

Провести продувку трьох моделей крила (прямокутного, стріловидного і трикутного), вимірив по похилому батарейному манометру надлишковий тиск в усіх точках досліджуваних перерізів крила:

(1.5)

де: - густина рідини, залитої в батарейний манометр;

- висота стовпа рідини в трубці батарейного манометра, пов'язаної з і-ою точкою поверхні моделі;

- кут нахилу батарейного манометра.

Розрахувати коефіцієнти тисків у всіх точках досліджуваних перерізів крила, скориставшись для цього виразом (1.6)

(1.6)

де - динамічний тиск незбуреного потоку в аеродинамічній трубі визначене за мікроманометром.

Побудувати епюри розподілу коефіцієнтів тиску для досліджуваних перерізів крила (див. 1.1, б).

Визначити площі епюр і обчислити значення коефіцієнтів перерізів крила (див. вираз 1.3).

Побудувати залежності для досліджуваних моделей крила.

4. Результати досліджень та їх аналіз

Побудувавши графіки залежностей для досліджуваних моделей прямокутного, стріловидного і трикутного крила (подібно показаним на рис. 1.4). необхідно звернути увагу на наступні обставини.

Рис.1.4. Залежності коефіцієнтів від пів розмаху і форми крила в плані

( )

Збільшення стрілоподібного крила веде до збільшень коефіцієнтів кінцевих перерізів крила. Тому зі збільшенням кута атаки зрив потоку почнеться в тих перерізах стріловидного або трикутного крила, де місцеві значення вперше досягнуто значень початку зриву. Плавне (безвідривне) обтікання при цьому стає неможливим. Наявність кінцевого зриву призводить до погіршення характеристик стійкості і керованості літака.

На прямокутному крилі місцеві значення першими досягнуть значень початку зриву в кореневих перерізах , що призведе до різкого падіння підйомної сили всього крила.

У решті всіх розглянутих крил, внаслідок вирівнювання тисків на нижніх і верхніх поверхнях, місцеві значення коефіцієнта різко зменшуються і при стають рівними нулю.

Зі збільшенням звуження крила місцеві значення коефіцієнтів підйомної сили в міру наближення до кінця крила ростуть швидше, ніж зі збільшенням кута стрілоподібності. Проте навантаження, що характеризується виразом · , незважаючи на різке збільшення коефіцієнтів до кінця крила, через зменшення хорд перерізів крила ( для трикутного крила) зменшується. Більш навантаженими перерізами крил великого звуження є кореневі перерізи.

Контрольні питання

1. Назвати і пояснити основні геометричні параметри крила.

2. Які системи координат використовуються в аеродинаміці?

3. Як називаються проекції аеродинамічних сил і моментів на осі швидкісної і прив'язаної систем координат?

4. Відобразити і пояснити векторну діаграму і епюру розподілення коефіцієнтів тиску по профілю крила.

5. Як зміняться епюра розподілу коефіцієнтів тиску, якщо кут атаки збільшиться чи зменшиться?

6. Як визначається коефіцієнт підйомної сили перерізу крила по епюрі розподілу коефіцієнтів тиску?

7. Як визначається коефіцієнт опору тиску сх,тиск перерізу крила по епюрі розподілу коефіцієнтів тиску?

8. Пояснити вплив стріловидності крила на залежність .
Лабораторна робота №1 | Лабораторна робота №2

Умови эксперименту | Порядок виконання роботи | Протокол лабораторного заняття 3 | Протокол испытаний | Лабораторна робота №4 | Порядок виконання роботи | Протокол лабораторного заняття 4 | Лабораторна робота №5 | Лабораторна робота №6 | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати